torsjö live

Oklart om köp av Hessleholm Network

Oklart om köp av Hessleholm Network

Hässleholms kommuns köp av fiberföretaget Hessleholm Network ifrågasätts nu av allt fler oppositionspolitiker och det är inte säkert att det blir majoritet för affären. När kommunstyrelsens arbetsutskott tog upp frågan på onsdagsförmiddagen yrkade både M och SD avslag.

– Vi har ändrat oss efter att flera negativa effekter framkommit, förklarar Ulf Erlandsson (SD).

Varken KD eller L är representerade i ksau, men Pär Palmgren (M) uppfattade det som att alla allianspartierna hade samma inställning.

Vid eftermiddagens kommunstyrelsesammanträde lyftes ärendet bort från dagordningen. Om köpet ska bli av måste det också gå vidare till kommunfullmäktige.

Kommunledningen anser att köpet är nödvändigt. Syftet är att stärka kommunens marknadsposition för fiberetableringen. Kommunen får ta över företagets fibernät och kommunikationskostnader för de förbindelser som kommunen hyr sänks. Konsultföretaget WSP Telekom har gjort en teknisk och ekonomisk analys och en ekonomisk modell har tagits fram för att reglera köpeskillingen.

Förslaget är nu att köpet genomförs till en beräknad nettoutgift på högst 15 miljoner kronor. Ksau föreslår också att bolaget omedelbart likvideras och verksamheten överförs tillkommunal förvaltning. Anledningen är att det innebär fördelar verksamhetsmässigt och att de skattemässiga konsekvenserna är likvärdiga.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och kommunalrådet Mats Sturesson (C ) är bekymrade efter ksau-sammanträdet där voteringen slutade 3-2. Är hela kommunens fiberetablering nu i fara?

– Vi får göra en analys när beslutet är fattat och se om det är möjligt att ro detta i land. Det är svårt att säga idag, säger Lena Wallentheim.

Mats Sturesson betonar att det är olyckligt om det blir förändringar under resans gång när kommunen planerar en affär med en privat näringsidkare.

– Vi var i kontakt med de flesta av gruppledarna tidigare, bland annat med SD, konstaterar han.

Ulf Erlandsson berättar att hans parti svängt efter att bland annat ha fått veta att vissa av Hessleholm Networks avtal med andra aktörer blir ogiltiga genom likvidationen. Han reserverade sig också mot beslutet.

– Kommunen hade ej behövt köpa in detta bolag om de hade haft kompetent och erfaren personal från början. Vi har kommit till den slutsats där vi ifrågasätter om kommunen överhuvudtaget ska befatta sig med fiberetableringen, skriver han bland annat i reservationen.

Lena Wallentheim menar att förvärvet är viktigt för fiberutbyggnaden, särskilt på landsbygden.

– Kommunen erbjuder fiber till alla invånare till samma pris, oavsett om vi får bidrag för landsbygden eller ej. Men då måste vi också få bygga ut guldkornen för att finansiera det, förklarar hon.

Hon får mothugg av Pär Palmgren.

– Jag har en fastighet i en annan kommun. Det är glesbygd och där erbjuder IP Only fiber för 19 900 kronor till alla, utan EU-stödet, berättar han.

Han tycker att kommunen ska samarbeta med de företag som har kompetens inom fiberetablering.

– Vi i alliansen anser att någon form av samarbete är bättre, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se