Gruppen-3a-328x120

Tillbakavisar kulturchefens uppgifter

Tillbakavisar kulturchefens uppgifter

– Jag står inte bakom vad Anders Rosengren säger. Om jag hade bra referenser för Hässleholmsfesten så var det inte för att jag jobbat på kommunen utan för vad jag gjort i mitt företag, säger Daniel Ilic Larsen på NCN-Media Productions som fick uppdraget att leverera ljud och ljus till festen, trots ett 40 procent högre pris än det billigaste anbudet.

Rosengren uppgav i Frilagt att Daniel Ilic Larsen hade bra referenser genom att han var känd efter att ha jobbat som ljudtekniker på kulturhuset i Hässleholm. Inga referenser begärdes dock in av de företag som var med i upphandlingen.

Kulturchefens beskrivning av upphandlingen av ljud och ljus till Hässleholmsfesten i Djupadalsparken stämmer inte, enligt Daniel Ilic Larsen på NCM-Media som fick uppdraget. Foto: Berit Önell
Kulturchefens beskrivning av upphandlingen av ljud och ljus till Hässleholmsfesten i Djupadalsparken stämmer inte, enligt Daniel Ilic Larsen på NCN-Media Productions som fick uppdraget. Foto: Berit Önell

På sin hemsida hänvisar Daniel Ilic Larsen inte till sina referenser, men har drivit företag som bisyssla i cirka tio år och har bland annat ansvarat för ljud och ljus under The Arks avslutningsturné. Under ungefär lika lång tid har han arbetat som ljudtekniker på kulturhuset där han inte sysslat med liknande arrangemang.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Men Anders Rosengren vet vad jag kan och vad jag har gjort, säger han.

Han berättar att hans firma inte äger någon teknisk utrustning. Istället samarbetar han med ett annat företag, Ljudteknikerna.se, som står för den delen.

Priset blev i slutänden högre än i offerten.

– Det tillkom podier med mera som fördyrade, förklarar Daniel Ilic Larsen.

Rosengren sa också att samtliga tre anbudsgivare nådde upp till kraven på teknik och kompetens, men att den billigaste inte hade lämnat lika specificerat anbud och att den som fick uppdraget var bättre. Hur den bedömningen gjordes är oklart. Generellt ska anbudsgivare bedömas utifrån de krav som ställs i en upphandling, inte något annat som kanske är bättre men inte efterfrågats.

– Jag tycker om detaljer och vill kunna säga exakt vad jag kan erbjuda. Men de borde egentligen inte behöva de detaljerna i upphandlingen, säger Daniel Ilic Larsen.

Kulturchef Anders Rosengren säger att upphandlingens vinnare hade en bra referens från sin anställning i kommunen. Foto: Berit Önell
Kulturchef Anders Rosengren. Foto: Berit Önell

Efter att ha tittat på offerten från det företag som lämnade billigaste anbudet, Jörgen Lindaus Precise sound production i Ballingslöv, har han inget att anmärka på den teknik som erbjuds där.

– Jag har inget att kommentera gällande Jörgens offert förutom att vi, ihop med Ljudteknikerna.se, varit aningen mer specifika i vilken typ av anläggning vi tänker oss passar till ändamålet. Hade jag varit kund hade jag velat se en offert mer lik vår just på grund av specifikationen. Som kund vill man veta vilken typ av högtalare man får så att man i nästa led kan konsultera med sakkunnig för att komma fram till bästa produkt för arrangemanget, förklarar han.

Priset skulle väga 60 procent i den förenklade upphandlingen. Resten fördelades på helhetsbedömning av teknik, tekniker och förutsättningar för ett lyckat arrangemang.

Rosengren sa också att Daniel Ilic Larsen valde att inte själv jobba på plats på Hässleholmsfesten på grund av att han jobbat i kommunen tidigare och identifierades med kulturhuset. Daniel Ilic Larsen säger att detta inte heller stämmer.

– Jag jobbar heltid på ett företag i Markaryd nu och kunde inte medverka vid Hässleholmsfesten. Klart att folk vet vem jag är, men jag tycker inte att det hade varit något fel om jag hade varit på plats. Det är lite konstigt att Anders Rosengren säger så. Han var en bra chef när jag jobbade på kulturhuset, men det han säger här är taget ur luften, säger Daniel Ilic Larsen.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
11/11 Nej till billigare ljud och ljus på festen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se