torsjö live vers2

Henrik Samevik vikarierar som fritidschef

Henrik Samevik vikarierar som fritidschef

Henrik Samevik, idag avdelningdschef på Hässleholms Fritid, blir vikarierande fritidschef under tiden Stefan Larsson är tjänstledig.

Henrik Samevik går in som fritidschef medan Stefan Larsson arbetar politiskt och på kommunledningskontoret.

Henrik Samevik tillträder på fredag, den 1 september, och vikariatet varar mandatperioden ut, det vill säga till och med den 31 december 2018.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Stefan Larsson är ordförande i barn- och utbildningsnämnden sedan den 1 augusti. Han tar nu tjänstledigt som fritidschef och arbetar istället deltid som utredare på kommunledningskontoret för att undvika intressekonflikter mellan jobbet som fritidschef och det politiska uppdraget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid ett extra sammanträde på måndagen att bevilja Stefan Larsson tjänstledighet och tillsätta Henrik Samevik som vikarierande fritidschef.

Henrik Samevik med 24 års anställning på fritidskontoret var ingen oväntad kandidat till jobbet.

– Det känns bra naturligtvis och jag har ju rätt mycket erfarenhet. Men det är inget revolutionerande, säger han.

Aktuella frågor han kommer att jobba med är bland annat utvärdering av den senaste fritidsvaneundersökningen.

– Den visar trender i samhället och jag hoppas att vi utifrån resultaten hinner lägga fram förslag på satsningar inför budgeten 2018, säger han.

Han menar att kommunens fritidsverksamhet måste följa utvecklingen i samhället. Dit hör att inte lika många invånare längre är engagerade i föreningslivet.

– Idag handlar det mycket om spontanidrott, att via exempelvis Facebook-grupper planera att träffas för att gymma tillsammans i en park eller liknande, säger han.

Under hösten väntas också besked om saneringsbehovet vid Qpoolen inför beslut om nytt badhus. Henrik Samevik tycker att området vid Qpoolen är den bästa placeringen, centralt och med möjlighet att samordna olika aktiviteter, men konstaterar att det i slutänden blir en politisk fråga om hur mycket pengar kommunen ska lägga på sanering.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se