Gruppen-3a-328x120

Kommunen stoppar utlåning av burkinis i skolorna

Hässleholms kommuns skolor har lånat ut burkinis, heltäckande baddräkter, till muslimska flickor för att de ska kunna delta i simundervisning. Efter Norra Skånes avslöjande i fredags startade en högljudd debatt med utgångspunkten att burkinis kan bidra till att befästa kvinnoförtryck. På tisdagen ledde uppmärksamheten till att barn- och utbildningsförvaltningen med skolchef Eva Andersson i spetsen […]

Henrik Samevik vikarierar som fritidschef

Henrik Samevik, idag avdelningdschef på Hässleholms Fritid, blir vikarierande fritidschef under tiden Stefan Larsson är tjänstledig. Henrik Samevik tillträder på fredag, den 1 september, och vikariatet varar mandatperioden ut, det vill säga till och med den 31 december 2018. Stefan Larsson är ordförande i barn- och utbildningsnämnden sedan den 1 augusti. Han tar nu tjänstledigt […]

Anna Kinberg Batra kommer inte till Europaforum

Moderaternas avgående partiledare Anna Kinberg Batra har lämnat återbud till partiledardebatten på Europaforum i Hässleholm på torsdag. – Vi är besvikna eftersom hon sagt att hon skulle fullfölja sina uppdrag och hon hade absolut saker att tillföra med sin stora erfarenhet. Men det hade kanske blivit för mycket frågor, vi vet inte hur de resonerat, […]

Inte skolans uppgift att tillhandahålla burkinis

Det är inte en uppgift för kommunen eller skolan att tillhandahålla burkinis. Ansvaret för att eleverna har de idrottskläder som behövs för att klara skolans krav ligger på föräldrarna. Med tanke på de artiklar och insändare som varit i frågan om att skolan har burkinis att låna ut för skolans simundervisning vill jag klargöra min […]

Debatt om trädhus, ungdomshus och markanvisningstävling

Alla partier utom SD var vid måndagskvällens kommunfullmäktige i princip överens om att låta hyresavtalet för trädhuset på Hovdala fortsätta de fyra år som återstår. Motståndarna var med på det för att slippa betala 1,85 miljoner kronor för att riva upp hyresavtalet – som det kommunala bolaget tecknade med tekniska förvaltningen för fem år framåt […]