torsjö live vers2

Inte skolans uppgift att tillhandahålla burkinis

Inte skolans uppgift att tillhandahålla burkinis

Det är inte en uppgift för kommunen eller skolan att tillhandahålla burkinis. Ansvaret för att eleverna har de idrottskläder som behövs för att klara skolans krav ligger på föräldrarna.

Med tanke på de artiklar och insändare som varit i frågan om att skolan har burkinis att låna ut för skolans simundervisning vill jag klargöra min syn i frågan.

När skolan lånat ut burkinis till elever har detta skett i all välmening och för att ge barnen bättre förutsättningar att klara läroplanens krav på simkunnighet. Lärarna har inte tagit i beaktande att detta kan uppfattas som att skolan förstärker kvinnoförtrycket. Nu har reaktionerna varit omfattande och lämpligheten av utlåningen kommer att diskuteras inom skolan.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

IslamGuiden, som ges ut av en ideell och politisk obunden islamisk organisation, med råd och tips till svenska skolan vid möte med muslimska elever, ger tips om simundervisningen. De skriver att både mannen och kvinnan ska täcka en del av kroppen. För kvinnan är det allt utom händer och ansikte. För mannen är det ett område från naveln och ner till knäna. Diskussionen har enbart rört kravet på att flickorna ska följa tolkningen av Koranen. Kravet på att pojkarna ska dölja ett visst område kan man med fog säga att det inte mäter samma vikt som fokus på flickors sätt att klä sig i simhallar.

Det finns skilda åsikter i frågan om att barn, mestadels flickor, ska dölja stora delar av sin kropp. Enligt Islamguiden så är slöjan en religiös plikt med hänvisning till Koranens Budskap 24:31: ”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger; kanske skall det gå er väl i händer!”
Den motsatta åsikten har Sara Mohammad, ordförande i föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF), burkinin är en stark symbol för förtryck. ”Religiösa normer och värderingar har alltid hjärntvättat oss att uppfatta dem som något naturligt och eftersträvansvärt. I själva verket är de ofta kvinnofientliga idéer som förtrycker”.

Sekulariseringen (när religionen minskar i betydelse i samhället) har gått olika långt i de muslimska länderna. Bosnien och Turkiet är exempel på länder där sekulariseringen gått längre än i flera av de länder där flyktingströmmarna kommer ifrån. Bland muslimer i Sverige finns de som mer strikt följer den tradition och tolkning av Koranen som de hade i hemlandet eller föräldrarnas hemland, men det finns också de som väljer att följa islam, men med en mer sekulariserad tolkning av Koranen.

Med ovanstående i beaktande anser jag att skolan inte kan avgöra om det för den enskilda flickan är att förstärka ett förtryck eller att hon väljer att låna burkinin av egen fri vilja utan påtryckning från hemmet. Det är inte en uppgift för kommunen eller skolan att tillhandahålla burkinis. Det är föräldrarnas ansvar.

Stefan Larsson (M)
Ordförande i barn- och utbildningsförvaltningen

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se