logga-ligg-tjock

Det svenska tillståndet

Det svenska tillståndet

Undertecknad hade häromdagen besök av en hantverkare. Låt oss kalla honom Kalle.

Kalle var något till åren kommen och jag fick intryck av att han möjligtvis hade hunnit bli 65 och pensionär. Kalle haltade och det var med möda han utförde sina arbetsuppgifter.Kalles arbete innebar klättrande på stegar och byggställningar och krävde kroppsstyrka och rörlighet i lederna.

Vi kom i samspråk över en kopp kaffe under gårdens kastanjeträd. Det var uppenbart också för en lekman att den 62 år gamle Kalle hade problem med hälsan. Det framgick vid vårt samtal att han efter en arbetsplatsolycka genomgått flera operationer. Han hade efter läkarbedömning en längre tid varit sjukskriven på halvtid och detta oaktat haft problem i sitt arbete.Trots att hans hälsa inte blivit blivit bättre och efter tidigare läkarbedömning Kalles situation således inte förändrats, tvingas han nu arbeta heltid. Detta på grund av försäkringskassans politiskt färgade oacceptabla attityd mot stora grupper svaga och sjuka försäkringstagare. Detta har som bekant under längre tid återkommande uppmärksammats i media.

Försäkringskassan gör egna bedömningar som inte tycks ta någon som helst hänsyn till medicinska sådana. Försäkringskassans egna handläggare och ”utredare” ”går i väggen” och lämnar sina arbeten av skäl som vi säkert alla kan förstå. Läkarnas största problem i sitt arbete för att bistå sjuka människor tycks i många fall vara försäkringskassan!

Kalle tvingas nu ringa sin arbetsgivare och återkommande korttids-sjukskriva sig. Kalles arbetsgivare driver ett litet företag. Kalles bekymmer för hälsan kan således leda till ekonomiska bekymmer för företaget. Kalle framhåller dock att hans arbetsgivare tillhör den lilla skara som verkligen förstår hans problem.

Få sjuka och svaga har av skäl som lätt kan förstås kraft och ork att överklaga eventuella negativa beslut från försäkringskassan. Hamnar ärendet i till äventyrs i förvaltningsdomstol vet ingen hur lång tid denna process kan tänkas ta. Vi har dessutom en försäkringskassa som inte räds att med sin processuella juridiska avdelning i spetsen bedriva vad som utan vidare kan betraktas som strukturell misshandel av sjuka och svaga. För detta har vår tidigare alliansregering ett stort ansvar och vår nuvarande rödgröna regering får skämmas för sin oförmåga att göra något åt saken. Försäkringskassan delar inte välvilligt ut statliga allmosor. Vi har alla via skattsedeln bidragit med medel till densamma och har alla rätt till ersättning när vi på grund av sjukdom inte kan arbeta.

Kalles problem påverkar familjen. Kalle är väl medveten om sin frus oro och rädsla inför varje ny arbetsdag.

Innan vi skiljs åt visar Kalle mitt i allvaret prov på galghumor. Han menar att han förmodligen kommer att stupa på sin post innan året är slut. Detta skulle för ”somliga” kunna innebära att ”ärendet Kalle” kan läggas till handlingarna.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se