torsjö live vers2

Enighet om förslag till markköp på Göingeåsen

Enighet om förslag till markköp på Göingeåsen

Kommunen ska köpa 24 hektar mark i naturområdet på Göingeåsen. Det var politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott överens om att föreslå tekniska nämnden som har sitt nästa sammanträde den 30 oktober.

– Marken är av strategisk betydelse och dessutom är det ett natur- och strövområde, en ”kombo”, säger mark- och exploateringschef Jakob Ruter som förhandlat fram ett köpeavtal med köpeskillingen 3,2 miljoner kronor.

Fastigheterna som kommunen vill köpa ligger mellan Magle våtmark och Hallavägen.

Frilagt har tidigare berättat om de två fastigheterna med nyckelbiotoper i ädellövskog som Skogsstyrelsen bedömt som särskilt värdefull. Området är också klassificerat som natur klass 1, den mest skyddsvärda, i kommunens grönplan. Skåneleden och kommunens nya vandringsled ”I Posta-Nillas spår” går genom området. Det ligger mellan Magle våtmark och Hallavägen i Tormestorp.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunekologen Lars-Erik Williams var inte informerad om planerna på ett köp förrän för en eller två veckor sedan, trots att förhandlingarna med säljaren pågått sedan i våras.

– Han och Bjarne Öhrling var och tittade på var vandringslederna skulle gå, det var så det kom upp. På deras inrådan kontaktade jag fastighetsägaren, säger Jakob Ruter.

Men det handlade då alltså om att avtala var lederna skulle gå, inte att köpa marken.

Jakob Ruter säger att köpet inte har något samband med att kommunen vill bygga ett nytt bostadsområde på sin fastighet intill. Möjligheten till en infartsväg till det nya bostadsområdet från Magle våtmark ska inte heller väga in.

Ni brukar väl inte köpa in natur för att skydda den?

– Men vi försöker köpa på oss mark nära Hässleholm, säger Jakob Ruter.

När Frilagt frågar om det kan bli aktuellt med ett formellt skydd för naturen i området hänvisar han till Lars-Erik Williams.

I Tyringe ville ni inte behålla och skydda fastigheten Vattenverket 1 på Norregård som ni redan ägde och som Lars-Erik Williams rekommenderade – varför gjorde ni inte det om ni vill skydda natur?

– Det var redan planlagt för bostäder. Vi försöker genomföra alla detaljplaner, säger Jakob Ruter.

Men Willliams ansåg det synnerligen olämpligt att bygga där, dessutom är detaljplanen från 1940-talet och det har inte varit några bostäder där förut, varför var det så viktigt?

– Det finns inte så många planlagda områden, säger Ruter.

Tekniske chefen Mats Svensson betonar också att trycket för fler bostäder är stort.

Tjänstemännen fick alltså med sig samtliga politiker i arbetsutskottet på att köpa marken på Göingeåsen.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

20171017 Kommunen vill köpa naturområde på Göingeåsen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se