torsjö live vers2

Nej till barnäktenskap

INSÄNDARE. Det är med stor sorg och besvikelse vi ser att Hässleholms kommun inte tar tragedin med barnäktenskap på allvar. Problemet är inte svenskt utan har kommit med invandrare från mellanöstern och Afghanistan som domineras av kulturer där det anses normalt. Sverigedemokraterna anser dock att svenska lagar och värderingar är att prioritera framför eftergifter och undfallenhet […]

”Häxit” Hässleholm

INSÄNDARE. Inför valet i höst kan det konstateras att en del nya namn kommer att sitta i kommunens topp. Detta oavsett hur det går i valet. Efter de senaste årens skandaler, som även blivit hett stoff på riksplanet, avgår Mats Sturesson (C) och ägnar sin tid åt sitt företag. Pär Palmgren (M) lämnar inte bara […]

Oberoende journalistik – på vems villkor?

INSÄNDARE. Vad är syftet med socialdemokraten Anders Wallentheims insändare i Norra Skåne den 3 januari? Antagligen är det dominerande motivet att misstänkliggöra den lokala nättidningen Frilagt.se. Wallentheim har vid ett flertal tillfällen gått till angrepp mot Frilagt och redaktören Berit Önell i inlägg på Facebook. Han har bland annat försvarat att Frilagt utestängdes från en […]

Ont om tid för synpunkter

INSÄNDARE. Hässleholms stads framtid är här. Ja, så inleder kommunen sin fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för staden (sidan 3). Dokumentet presenterades den 22 december och omfattar 205 sidor. En särskild projektgrupp har arbetat med frågan sedan 2011, alltså i sju år (!!!). Förslaget skall enligt kungörelse i Norra Skåne (2017-12-22) nu finnas utställt på Stadsbiblioteket, […]