torsjö live

Ont om tid för synpunkter

Ont om tid för synpunkter

INSÄNDARE. Hässleholms stads framtid är här. Ja, så inleder kommunen sin fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för staden (sidan 3). Dokumentet presenterades den 22 december och omfattar 205 sidor. En särskild projektgrupp har arbetat med frågan sedan 2011, alltså i sju år (!!!). Förslaget skall enligt kungörelse i Norra Skåne (2017-12-22) nu finnas utställt på Stadsbiblioteket, men vid besök där den 2 januari fanns inget underlag att ta del av. Nu har hässleholmarna tiden fram till den 23 februari att komma in med sina synpunkter. Tiden är alltså mycket knapp, inte minst sett till att människor säkert haft mycket annat att tänka på under jul och nyårshelgerna, och att underlaget därtill – i skivandes stund – inte finns tillgängligt på biblioteket. Stadsbyggnadskontoret tog sju år på sig. Då är det väl rimligt att allmänheten och de politiska partierna får ytterligare några månader på sig.

Vad döljer sig då i de 205 sidorna? Jag väljer här att koncentrera mig på några av de punkter som tonats ner eller rentav tagits bort ur underlaget. Först och främst ska den fördjupade översiktsplanen (FÖP) vara just en fördjupning av den befintliga översiktsplanen (ÖP). Men eftersom ÖP är från 2007 så skriver man (på sida 6) att denna FÖP är en ändring av översiktsplanen (ÖP) från 2007 i de delar som berör staden. Detta innebär alltså att det inte bara rör sig om en FÖP utan också om att denna FÖP helt enkelt ersätter den ÖP som den skall fördjupa!! Har ni svårt att hänga med i fikonspråket? Inte så konstigt för det är kanske avsikten eftersom det inte är en fördjupning utan man har förkastat den plan man säger sig fördjupa.

Själva översiktsplanen (ÖP) är alltså från 2007. I den kan vi på sidan 68 finna att en ny stadsdel då, föredömligt och klokt, var under planering på delar av det så kallade Åhusfältet, beläget relativt centrumnära strax norr om T4 och Almaån. Här går en kraftledning som då självklart skulle grävas ner. En bebyggelse här skulle medge ett mycket stort sammanhängande bostadsområde (större än det s. k. ”Norden”) samtidigt som ett stort sammanhängande grönområde behölls på den mer låglänt liggande terrängen mellan det tänkta bostadsområdet och Almaån. Vad står det då i den nya så kallade fördjupade översiktsplanen? Jo, man kan nu (sida 46 och 48) se att det tänkta bostadsområdet nu i stället anses vara jordbruksmark som skall värnas och att ingen ny samlad bebyggelse är lämplig här. Varför? Hade man rätt 2007 eller idag 2018? Du som undrar hur det ser ut kan enkelt ta en tur med bil till området och studera de stora kala ytorna längs med kraftledningen. Är det verkligen jordbruksmark som ska värnas?

Vad är det då för områden som ska exploateras istället? Jo, här har man bl. a. väckt till liv några tidigare förkastade alternativ. Det är bl. a. det översvämningshotade och vattensjuka området vid Björklunda samt ett område längs med Hovdalavägen där hastigheten då ska sänkas till 40 km/tim. Länsstyrelsen har pekat på riskerna med att bebygga dessa områden (sid 204). Kommunen vidhåller därtill alltjämt planerna på att bygga inom reningsverkets yttre skyddsavstånd trots motstånd från bl. a. anlitade experter och konsulter liksom från Länsstyrelsen och Hässleholms Vatten AB. Vad gör ansvariga politiker då? Jo, de rödgrönas lösning i byggnadsnämnden var helt sonika att ta bort markeringen av det yttre skyddsavståndet från den karta (sida 103) som allmänheten nu får ta del av. Är det för att vilseleda folk? Nu visar kartan i underlaget (sidan 103) endast på det inre skyddsområdet på 0-300 meter. Det yttre skyddsområdet får man försöka lista ut själv. Förvånad? Inte undertecknad. Lurad? Döm själv.

Björn Widmark

Folkets Väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se