torsjö live vers2

Påskkonst i alla väderstreck

Konstrundorna i Skåne firar i år sitt 51-årsjubileum som företeelse. Östra Skånes Konstnärsgille startade det hela och har dessutom varit med i alla år. Fler rundor har tillkommit och numera finns det mycket att välja på. Påskrundan är en stor och viktig tradition för både konstnärer och besökare. Det är som ett välkommet vårtecken när […]

Agerandet hade avsedd verkan

INSÄNDARE. Det handlar även om dålig kommunikation, ”Frippe” (skribenten syftar på en insändare i NSk där signaturen Frippe hade synpunkter på ”intrånget” i stadshuset. Red:s anmärkning). Att det numera berömda ”gänget” kunde ta sig in i kommunhuset har sin förklaring. Vi anmälde oss i receptionen, som alla numera måste göra. På så sett var det […]

Inga konkreta svar på krav att höja polisens bemanning

Kommunledningens krav på att polisen ska omprioritera och höja bemanningen i Hässleholm får inga konkreta svar. – Polisområdet gör sina prioriteringar utifrån den lägesbild som totalt sett finns i området, och vill poängtera att vårt fokus är att använda den resurs vi har på ett så klokt och genomtänkt sätt som möjligt, skriver polisområdeschef Hans […]

Hässleholms vatten smyger med bygge av stor maskinhall

Hässleholms vatten planerar att bygga nya lokaler intill reningsverket vid Hovdalavägen. Anledningen är att den del av verksamheten som är samlokaliserad med tekniska kontoret vid Ljungdalarondellen måste flytta när byggnaderna ska rivas för att ge plats åt bland andra Biltema. Handlingarna talar om produktions- och personallokaler vid reningsverket och en ritning visar en tillbyggnad i […]