torsjö live vers2

Inga konkreta svar på krav att höja polisens bemanning

Inga konkreta svar på krav att höja polisens bemanning

Kommunledningens krav på att polisen ska omprioritera och höja bemanningen i Hässleholm får inga konkreta svar.

– Polisområdet gör sina prioriteringar utifrån den lägesbild som totalt sett finns i området, och vill poängtera att vårt fokus är att använda den resurs vi har på ett så klokt och genomtänkt sätt som möjligt, skriver polisområdeschef Hans Kjaersgaard som dock gärna träffar kommunens företrädare för fortsatta diskussioner.

Polisledningen duckar för kommunledningens krav på ökad bemanning i Hässleholmsområdet. Foto: Lotta Persson

Kommunalråden Lars Johnsson, Robin Gustavsson och Lena Wallentheim samt kommunchef Bengt-Arne Persson och säkerhetschef Anders Nählstedt skrev bland annat att polisbemanningen inte motsvarar kommunens och kommuninvånarnas förväntningar, att kommunens kostnader för väktare ökat till mer än det dubbla sedan 2011 och att otryggheten ökat, bland annat på Resecentrum i Hässleholm.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De ställde frågor om hur många områdespoliser och polisbilar det blir efter den planerade sammanslagningen med Osby, om polisledningen anser dessa tillräckliga, om det kommer att finnas resurser till spaning och brottsförebyggande arbete och hur uppgifterna om att polisen inte hinner utreda nätdrogsförsändelserna ska hanteras.

Kjaersgaard stannar vid frågan om bemanningen och ger av ”verksamhetsskyddsskäl” inget exakt besked om antal poliser eller bilar och inte heller om spaningsresurser. Han hänvisar till att det finns stor politisk enighet om behovet av fler poliser i Sverige och även lokalt i Hässleholm.

– Målet är att polismyndigheten i Sverige ska växa med 10 000 anställda fram till år 2024. Polisregion syd kommer att få sin beskärda del av ökningen och därmed också de olika polisområdena liksom följaktligen lokalpolisområdena, skriver han.

Han förklarar att bemanningen är fördelad utifrån nyckeltal, exempelvis befolkningsmängd och brottsbelastning.

– I det hänseendet är bemanningen rättvist fördelad även avseende lokalpolisområde Hässleholm, skriver Hans Kjaersgaard.

Men polisområdet beslutar också om ”resursförskjutningar” vid belastningstoppar eller särskilt krävande händelser. Likadant är det på regional nivå och förskjutningarna innebär att någon annan del av verksamheten får sämre resurser under en tid.

Hans Kjaersgaard konstaterar att valrörelsen kommer att innebära påfrestningar, inte minst under sommarens semesterperiod.

– Polisområdet träffar gärna Hässleholms kommun för vidare diskussioner om förmågor och prioriteringar såväl avseende det brottsförebyggande arbetet som den så kallade akutverksamheten samt utredningsverksamheten, skriver han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se