Gruppen-3a-328x120

Agerandet hade avsedd verkan

Agerandet hade avsedd verkan

INSÄNDARE. Det handlar även om dålig kommunikation, ”Frippe” (skribenten syftar på en insändare i NSk där signaturen Frippe hade synpunkter på ”intrånget” i stadshuset. Red:s anmärkning).

Att det numera berömda ”gänget” kunde ta sig in i kommunhuset har sin förklaring. Vi anmälde oss i receptionen, som alla numera måste göra. På så sett var det helt legitimt. Stödd på lagen om bolagsordning och SKL:s regler för kommuner och landsting hade vi aviserat vår ankomst i god tid. Men kommunikationen inom stadshuset har uppenbarligen brister,  som så mycket annat i kommunen. Kommunchefen skulle givetvis ha förvarnat personalen om att ett ”gäng suspekta individer” har för avsikt att närvara vid Hässlehems årsmöte och måste givetvis med alla medel stoppas vid entrén. Men så var inte fallet. För att knyta an till Anita Johannessons motion angående näringslivets kritik om bemötandet och servicen till dessa, vill jag bara tillägga att det kan även gälla bemötandet till allmänheten. En första och omgående åtgärd bör vara att skicka kommunjuristen på en charmkurs.

Slutsats: Vårt agerande har således haft avsedd verkan och omprövning synes vara på gång bland politikerna. Återstår att se hur förändringsbenägna de är, eller det bara är läpparnas bekännelse. Vi ställer oss givetvis till förfogande inför en nyordning av Hässlehems årsmöten. Leve direktdemokratin!

Lars Nord
Fritänkare och outsider
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se