Gruppen-3a-328x120

Exploatera på rätt platser

Exploatera på rätt platser

INSÄNDARE. ”Planchefen ljuger …”. Så stod det i Frilagt den 4 augusti 2017. Det är hårda ord från en journalist men det har visat sig vara rätt. Det började i mitten av 2017 då planchefen, Gertrud Richter, hävdade att Länsstyrelsen stödde hennes och kommunens planer på att göra undantag för nybyggnation inom det yttre skyddsavståndet runt reningsverket. Detta påstående visade sig dock vara utan grund. I samma artikel uttryckte sig nämligen Länsstyrelsens miljödirektör Annelie Johansson sig så här om Richters påstående: ”Kommunen har ingenting att luta sig emot …” och fortsatte med att säga att hon: ”Tycker att det låter alltmer som om Uppdrag Granskning borde ta sig en titt på kommunens förehavanden.

Richter har alltså inte Länsstyrelsens stöd för sina påståenden vilket även har bekräftats senare i samband med deras skriftliga yttrade 2018-03-09 i vilket man uttrycker sig mycket kritiskt över den Fördjupade översiktsplanen (FÖP:en). Länsstyrelsen avstyrker bland annat bebyggelse söder om Garnisonsvägen (öster om själva Garnisonsområdet) av flera skäl. Trots detta är skogs- och naturområdet alltjämt markerat för ny blandad stadsbebyggelse. I Norra Skåne kunde vi så sent som den 4 maj läsa att tjänstemännen, av sex granskade alternativ, nu föreslår att ett nytt ”särskilda boendet” ska byggas just söder om Garnisonsvägen trots Länsstyrelsens protester. Det positiva sägs vara att en bebyggelse här kommer att knyta Garnisonen närmare staden vilket så klart är nonsens.

Alla partier är överens om att det behövs fler platser för ”särskilt boende”. Men frågan är var vi ska bygga. Som vanligt stöder S och V tjänstemännens planer på exploatering av skogsområden och vattensjuka områden. Mer förvånande är att C och MP lydigt håller med trots att det rimligtvis inte ligger i linje med deras officiella miljöprofil. Mot den föreslagna platsen står däremot alliansen, SD och FV som alla förordar annat alternativ. Vi har flera ”hårdgjorda” ytor klara för exploatering bl.a. innanför det tidigare garnisonsstaketet. Här, eller på annan plats, kan exploatering ske utan att stå i strid med vare sig Länsstyrelsen eller naturvärdena. Låt oss nu politiskt sansa oss annars riskerar vi överklaganden och utdragna processer.

Kom också ihåg att vi sagt att vi ska bevara sammanhängande ”grönstråk” mellan Hässleholmsgården och Finjasjön. En bebyggelse längs med Garnisonsvägen kommer att klippa av grönstråket öster om Garnisonen. Är det värt det? Folkets Väl anser inte det. Vad anser du?

Björn Widmark

Folkets Väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se