Gruppen-3a-328x120

Förslag till nytt äldreboende i Sjörröd inom reningsverkets påverkansområde

Ett nytt kommunalt äldreboende föreslås nu i Sjörröd, inom reningsverkets omstridda så kallade påverkansområde på 1 000 meter där det tidigare sagts att inga nya detaljplaner ska tillåtas. Det särskilda boendet hamnar i så fall alldeles intill Sjörröds gård där byggnadsnämnden vill göra undantag från påverkansområdet för att Johan Barnekow ska kunna bygga flerfamiljshus. Behovet […]

Lär av andra

INSÄNDARE. Hässleholms kommun borde lära sig av Helsingborg. Där prioriterar man att bevara skogsområdena, trots att man bygger i staden! Innebär att skogsområdena vid Hässleholms infarter, t.ex Pollenvägens skogsområde måste bevaras! Dessa områden måste bevaras, både för människors och djurs skull! Även de gamla isotoperna i området, tänker på de fina stengärdena i skogen vid Pollenvägen, måste bevaras, […]

Exploatera på rätt platser

INSÄNDARE. ”Planchefen ljuger …”. Så stod det i Frilagt den 4 augusti 2017. Det är hårda ord från en journalist men det har visat sig vara rätt. Det började i mitten av 2017 då planchefen, Gertrud Richter, hävdade att Länsstyrelsen stödde hennes och kommunens planer på att göra undantag för nybyggnation inom det yttre skyddsavståndet […]

Försvarar NSk verkligen pressfriheten?

INSÄNDARE. ”Pressfriheten behöver försvaras överallt, alltid.” Det skriver ledarskribenten Yngve Sunesson i Norra Skåne. Så sant. Nu väntar jag bara på att han offentligt ska ställa sig upp och försvara Berit Önell och Anders Kauranen gentemot politikerna och tidningsledningen på den egna tidningen, som manövrerade ut dessa rakryggade journalister år 2014, när de försvarade pressfriheten […]

Vart ska jag flytta?

INSÄNDARE. När signaturen KE angriper mina synpunkter på användande av burkini i simundervisningen, undrar jag om han förstått innebörden av vad jag skriver? Jag förespråkar inte att vi ska inför nya religioner – vi har redan ett antal sådana i vårt land. Det råder dessutom religionsfrihet. Att använda sig av burkini vid simundervisningen innebär inte […]

Rökes nya fritidshem invigt Hörja står på tur

Bilden visar Röke skola.

Nya lokaler för fritidsverksamheten i Röke invigdes högtidligt på torsdagen. Därmed blir det också bättre plats för det ökande antalet barn i skolan, som tills nu delat lokaler med fritids. Enligt rektor Mona Holmgren kom de ändamålsenliga lokalerna fram i grevens tid. Trångboddheten och arbetsmiljön började bli riktigt akut. Men nu är fem års väntan […]