torsjö live vers2

Rökes nya fritidshem invigt Hörja står på tur

Rökes nya fritidshem invigt Hörja står på tur

Röke skolas nybyggda fritidslokaler invigdes på torsdagskvällen med olika aktiviteter. Hinderbanan Röke toughest arrangerades för tredje året. Pengarna som dras in används till något roligt för hela skolan. I fjol blev det biljetter till isshowen på Tyrs Hov i Tyringe. Foto: Lotta Persson

Nya lokaler för fritidsverksamheten i Röke invigdes högtidligt på torsdagen. Därmed blir det också bättre plats för det ökande antalet barn i skolan, som tills nu delat lokaler med fritids. Enligt rektor Mona Holmgren kom de ändamålsenliga lokalerna fram i grevens tid. Trångboddheten och arbetsmiljön började bli riktigt akut. Men nu är fem års väntan äntligen över. Det firades med bandklippning till trumpetfanfar och kanelbullefika med öppet hus-visning.

Dagen avslutades med Röke Toughest; ett evenemang ute på skolgården med en lekhinderbana och kringaktiviteter. I år anordnades det för tredje året och är nu en tradition.

– Äntligen har vi de nya lokalerna klara – en glädjens dag, utbrister en mycket nöjd Mona Holmgren.

Eva Andersson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen klippte till trumpetfanfarer det blågula invigningsbandet tillsammans med Lukas Nilsson; en av Röke fritidshems just nu 18 elever.

När Hörja skola lades ner 2007 på grund av för få elever skapades en ny organisation med skola i Röke och förskola i Hörja för barnen från båda byarna. Båda orterna fick behålla fritidsverksamheten. Men det visade sig att barnantalet snart ökade igen och det blev trångt i både Röke och Hörja. Kommunens förslag 2015 att centralisera all fritidsverksamhet till Röke för att bara behöva bygga ut på ett ställe lades ner efter föräldraprotester i Hörja och istället beslöts att bygga nya fritidslokaler även där.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Samtidigt fanns andra utmaningar i Röke. Mona Holmgren berättar tillsammans med läraren Angelica Klang om den fem år långa resan som startade 2013 när Mona tillträdde som rektor i Röke. Med delade utrymmen för fritids- och skolverksamhet skapades många krockar och problem som måste lösas. Kvalitén var inte bra för varken elever eller personal.

– Men jag fick först bara nej från politiken och beskedet att det saknades pengar. Ett och ett halvt år senare tog jag tag i det igen och bjöd hit personal från tekniska förvaltningen. Vi blev snabbt överens om att det inte var ändamålsenliga lokaler och sedan lossnade det rejält, ler Mona Holmgren åt minnet när hon för första gången riktigt kände att hon hittade nyckeln som fick projektet i rullning mot ett nytt hus.

Idag står Regnbågens fritidshem klart att inviga. Nu finns plats i huset intill skolan för alla fritidsbarnen, en egen musik- och bildsal – liksom utrymmen för elevhälsa, specialpedagog och rektorskontor. Huset är sammanbyggt med gymnastiksalen.

Angelica Klang,fritidspedagog, Jessica Rosengren, assistent, Carolin Johansson, fritidspedagog och Mona Holmgren, rektor – hälsar välkommen till Rökes nya fritidshem Regnbågen.

Mona Holmgren framhåller att det varit ett gemensamt projekt med många inblandade. Medborgardialoger har varit viktiga liksom föräldraföreningens engagemang. Att Mona också är musiklärare betydde såklart en del. Och så spelade det en roll att grannbyn Hörja också behövde förändringar i förskole- och fritidsverksamheten.

Också i Hörja delas nu verksamheterna och där invigs ett nytt fritidshem den 16 maj. Förskolan kan därmed nyttja hela den gamla skolbyggnaden som byggdes om för drygt tolv miljoner när de yngsta barnen flyttade in.

Tyra Åkesson, Malva Hörgerud, Clara Sprodiglia, Ellen Eld och Ellen Göransson spelade för invigningsbesökarna.

Priset för de nya anläggningarna är fortfarande preliminära, men budgetarna har hållits och enligt Henrik Holmelin, projektledare på Tekniska förvaltningen, kostade Röke cirka 7 761 000 kr och Hörja 6 850 000 kr.

Att behovet av nya lokaler var trängande intygar Joachim Fors (S) – som var ordförande i barn-och utbildningsnämnden 2015 då beslutet att utöka lokalerna i Röke och Hörja togs. Idag är han andre vice ordförande i samma nämnd.

Joachim Fors, andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Eva Andersson, chefen för barn- och utbildningsförvaltningen, Mona Holmgren, rektor, Stefan Larsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden och längst fram Lukas Nilsson, fritidselev och dagens bandklippare.

Är ni rätt dimensionerade nu?

– Ja, utifrån de siffror förvaltningen har presenterat för oss så är det bra i området Hörja – Röke – Västra Torup. Men detta är oerhört svårt. I Ballingslöv fanns det gott om plats, men sedan tog det inte ens sex månader innan vi fick helt andra signaler, säger Joachim Fors.

Behöver ni bättre verktyg för att kunna överblicka läget?

– Ja, men nu har vi äntligen fått befolkningsprognoser så att vi talar om samma siffror. Men de är fortfarande rätt trubbiga. I de senaste var inte alla ytterområden med utan bara tätorterna. Men en tredjedel av kommuninvånarna bor utanför tätorterna.

– Vi behöver luft i förskolesystemet för vi klarar inte att hinna bygga på ett år, vilket är den minsta startsträckan vi måste få ha, menar Joachim Fors.

Men idag glömmer han vardagsbekymren för en stund och gläds åt Rökes fina lokal och kvalitetshöjningen.

Det är redan full aktivitet inne i nya fritids ljusa lokaler – med musik och fika – och ute på skolgården väntar det tredje Röke Toughest på att starta. Höbalar och mängder av roliga och varierande tuffa hinder ligger utplacerade på asfalt och gräs. Rödvita plastband slingrar banan runt. Barnen värmer upp och snart är loppet igång.

Den som inte sprang kunde köpa sig en korv eller hamburgare, kolla in miniloppisen, köpa lite småplantor som barnen hjälpt till att ta fram – eller rent av inhandla ett av de konstfulla inseksthotellen.

Det fanns något för alla att syssla med denna soliga invigningskväll.

Lotta Persson
Berit Önell

Det är liv och rörelse på Röke skola.
-Det har blivit väldigt fint här, säger Margareta Bertilsson Hamolaila (sittande) och Gunvor Olsson. Margareta har tidigare arbetat på fritids. -På min tid sa vi att vi ville ha ett fritids för oss själva där vi slapp plocka undan; nu är de där. Gunvor, som varit skolvaktmästare och städat i den angränsande gymnastiksalen under drygt 25 år, inflikar att hon gärna kunde tänkt sig att den också hade förnyats. – Den är sliten och det hade kanske gått att bygga nytt också där när man nu byggde?
Melody, Sheila och mamma Jessica Chaim på invigningsbesök. Mamma tycker att det är väldigt bra att barnen har tillgång till den fina nya musiksalen även om barnen inte går på fritids. – Vi har en underbar musiklärare som verkligen engagerar och begeistrar barnen och det har gett dem ett lyft för musiken. Barnen älskar musiklektionerna nu!, säger Jessica Chaim.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se