torsjö live vers2

Har politiken förändrats?

Har politiken förändrats?

INSÄNDARE. Undertecknad fick ett telefonsamtal från en medborgare som hade läst ett antal gamla nummer av NSk inför förra valet 2014. Vi kunde då läsa om vanstyre, affärer och falska löften. Våra traditionella lokala partier med representation i riksdagen är de som ska ställas till svars för detta. I vår kommun har vi drabbats av dem alla. Vi har sett dom ”rödgröna” agera på samma sätt som ”alliansen” med förakt för medborgarnas gemensamma ansträngningar, nämligen skattemedel. Nu tillåts dessa uppenbart destruktiva krafter åter komma till tals med sina falska löften. Vi ser få nya namn på många av partiernas vallistor.
Det har i lokalpressen rapporterats om politiker som har haft synpunkter på det som rapporterats i spalterna. Detta har inte skett öppet på exempelvis insändarsidor utan på, som undertecknad ser det, ett högst odemokratiskt sätt.
Har något väsentligen förändrats sedan valet 2014 när vi nu åter ska gå till val i september?
Våra lokala partier med sina moderpartier representerade i riksdagen har generösa partistöd utgående av skattemedel för att kunna nå ut med sin valpropaganda.
I vår kommun har under mandatperioden en unik folklig demokratisk resning mot den rådande demokratiska förslappningen skett.
Inga skattemedel har tagits i anspråk för detta. 5 000 medborgare engagerade sig med sina namnunderskrifter i frågan som gällde den gröna oas med sin Musikpaviljong som nu exploaterats av byggherrar med den egna profiten som ledstjärna. Dessa byggherrars för det gröna Hässleholm så destruktiva framfart tycks fortsätta. Huvuddelen av politikerskaran tycks av en eller annan anledningen tro att kommunens framtid är avhängig av att gå dessa byggherrar till mötes.
Medborgarpartiet sprunget ur kampen för Musikpaviljongens bevarande i omgivande park arbetar utan partistöd. Medlemmarnas arbetar engagerat utan arvoden och ersättningar. Mer av denna typ av engagemang är ur demokratisk synpunkt både önskvärd och nödvändig. Detta tycker undertecknad särskilt våra välarvoderade politiker ska ta till sig.
Nu börjar vi dock se en reaktion. I en rad kommuner har politiker sett allvaret bakom folkets vrede och faktiskt sänkt sina arvoden!
Ja Lena Wallentheim(S), Robin Gustavsson(KD), Lars Johnsson(M) och andra, ni har nu möjlighet att inför valet visa vägen. Sänk era arvoden och ersättningar. Pengarna behövs, som vi alla vet, bättre på annat håll!
Nå, till sist är det måhända så att vi hastar med skygglappar på utan att riktigt förstå.

Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se