torsjö live vers2

En landsbygdsvision behövs

INSÄNDARE. Hässleholms kommun består av  tätorter och landsbygd. Det är naturligt att mycket uppmärksamhet ägnas åt  själva staden och dess problem med byggnader, gator, simhall m m . Dock är det viktigt att inte kommunens mindre tätorter och kringliggande landsbygd glöms bort. För att behålla  och attrahera människor, företag och föreningsliv på landsbygden behövs en landsbygdsvision. […]

Har politiken förändrats?

INSÄNDARE. Undertecknad fick ett telefonsamtal från en medborgare som hade läst ett antal gamla nummer av NSk inför förra valet 2014. Vi kunde då läsa om vanstyre, affärer och falska löften. Våra traditionella lokala partier med representation i riksdagen är de som ska ställas till svars för detta. I vår kommun har vi drabbats av dem […]

En FÖP full med lögner

INSÄNDARE. De rödgröna vill till varje pris tvinga igenom FÖP:en. Trots att det är en FÖP full med lögner. Ta till exempel påståendet att man hittat Jordbruksmark på Åhusfältet. Vi kommuninvånare i Hässleholm undrar fortfarande var på Åhusfältet man hittat detta, och vad man i så fall ska odla på  denna stora Grusplan? Det är […]

Stäng inte på helgerna!

INSÄNDARE. Skandal att en serviceinrättning som Hässleholms stadsbiblioteket har stängt lördagar och söndagar hela sommaren. Det är just helger som familjer med flera har tid att gå till biblioteket. Vardagar arbetar de flesta. Verkar som öppettiderna är mer till för personalen än kommuninvånarna vars skattepengar bland annat går till denna verksamhet. Vi var många som var […]

Konsultrapport rekommenderar stängning av Järnvägsgatan för biltrafik

Järnvägsgatan i Hässleholm bör på sikt stängas för biltrafik. Det rekommenderar konsultfirman Tyréns som utrett problematiken med trafiken kring stationen efter ombyggnaden av centrum. Kortsiktigt bör skyltningen till järnvägsstationen förbättras så att den enbart och tydligt hänvisar biltrafik till västra sidan av järnvägen. Västra sidan (Norra station) ska göras mer tillgänglig och tryggare för väntande […]

Fake New(s)

INSÄNDARE. Hur trovärdigt är bidrags- och skattehöjarpartiet (S)? Den 17 juni kunde vi i Frilagt åter igen ta del av Backlunds (S) och Cederbergs (S) försök att göra sig trovärdiga. Denna gång rör det sig om barnomsorg på obekväma arbetstider (”nattis”). Man säger sig inte ha lyckats komma i mål i denna fråga. Nej, det […]

Åparkskvällar i Tyringe också i år Elisa årets magnet

Med Elisabeth Wrambjers energi och envishet säkras tjugosjätte årets Åparkskvällar i Tyringe. De fyra julitorsdagarnas program är nu klart. Rikskända Elisa är en av årets bokade artister. Om det blir allsångskvällar i Tyringe fler säsonger i familjen Wrambjers regi är dock lite mer ovisst. Elisabeth är väldigt glad att hon klarat boka den populära Elisa […]

Överklagar detaljplan i Lur

Flera fastighetsägare överklagar nu kommunfullmäktiges beslut om detaljplan och utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp i ett fritidshusområde i Lur i Hästveda. Skälen till överklagandet är främst naturvärdena i området. Enligt överklagan finns flera felaktigheter i kommunens underlag. Bland annat står där att skogen består av granplantering. – I området växer minst granar, utan här […]