torsjö live vers2

Även länsstyrelsens enhetschef dementerar

Även länsstyrelsens enhetschef dementerar

Planchef Gertrud Richters uttalanden om kommunens muntliga överenskommelser med länsstyrelsen dementeras även av Kajsa Palo, enhetschef på samhällsbyggnadsavdelningen på länsstyrelsen i Skåne.

– Så går det inte till. Vi skriver våra granskningsyttranden och det är de som gäller. Det finns inget fall av muntlig överenskommelse med en kommun om en översiktsplan och det är inget ”spel”, säger hon.

Det finns inga muntliga överenskommelser om den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad. Länsstyrelsens kritiska granskningsyttrande gäller, även enligt enhetschefen Kajsa Palo.

Kajsa Palo betonar att länsstyrelsens granskningsyttrande enligt lagstiftningen är en del av kommunens översiktsplan eller den fördjupade översiktsplanen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är det formellt starkaste yttrandet vi har och det ska ses tillsammans med översiktsplanen, säger hon.

Hon tycker att det är tråkigt att Gertrud Richter sagt som hon gjort, att länsstyrelsens yttrande bara är en ”standardskrivelse” och att ”det är så spelet går till”.

– Det kan göra att folk tror att våra granskningyttranden inte har någon betydelse, vilket de verkligen har. Men jag hoppas att de flesta förstår att det är vårt myndighetsarbete som tar sig skriftligt uttryck i yttrandet, säger hon.

Hon har svårt att förstå vad som ligger bakom att en planchef väljer att uttrycka sig som Gertrud Richter gjort.

– Jag vet inte om hon i all hast övertolkat något vi sagt. Det jag är mån om är att vi ska ha ett gott samtalsklimat där dialogen kan pågå på ett konstruktivt, men tydligt, sätt, säger hon.

Hon förklarar att granskningsyttrandet lyfter upp sådant som länsstyrelsen och kommunen behöver fortsätta att diskutera.

Planchefen säger också att det inte är länsstyrelsen som bestämmer, vad säger du om det?

– Våra möjligheter är lagreglerade och gäller framförallt statliga intressen som till exempel hälsa och säkerhet. Där har vi ganska stora möjligheter, men mycket annat ingår inte i vårt ansvar, säger hon.

Tanken är att kommunen ska anpassa sina planer efter granskningsyttrandet.

– Det är önskvärt att kommunen korrigerar i den fördjupade översiktsplanen. Om de inte gör det har de hela läxan kvar till detaljplaneprocessen, säger Kajsa Palo.

I så fall ska granskningyttrandet fungera som en vägledning i de kommande processerna. Det länsstyrelsen annars kan göra är att underkänna detaljplaner som strider mot det.

– Jag hoppas att vi slipper ingripa i detaljplanerna. Ansvariga på kommunen bör titta på vad vi sagt i yttrandet för att undvika att hamna i en konflikt mellan stat och kommun, säger Kajsa Palo.

Hon vill inte kommentera överklagandena av den fördjupade överisktsplanen för Hässleholms stad.

– Det är en annan lagstiftning, säger hon.

Hon konstaterar dock att översiktsplaner kan se väldigt olika ut och vara mer eller mindre ambitiöst utformade.

– Vårt granskningsyttrande till Hässleholm är inte ett av de strängaste, det är inte exceptionellt, säger hon.

När det gäller att planen inte redovisar hur riksintressen ska tillgodoses är bedömningen dock sträng.

– Men det är inte helt ovanligt, säger Kajsa Palo.

Så länge hon arbetat på länsstyrelsen har ingen översiktsplan underkänts helt och hållet.

– Vi kommenterar det vi saknar, förklarar hon.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-08-10 Planchefen säger att länsstyrelsen muntligen godkänt FÖP – Länsstyrelsen dementerar – och backar

2018-08-12 Kenny Hansson (M) tar avstånd från planchefens uttalanden

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se