torsjö live

Patrik Jönsson (SD) valde riksdagen

Patrik Jönsson (SD) valde riksdagen

Patrik Jönsson (SD) valde i helgen att avstå från att kandidera till regionrådsposten till förmån för sin riksdagsplats.

– Jag har kommit fram till att jag ska stanna i Stockholm. Det stod och vägde. Familjeskälen avgjorde, förklarar han.

Patrik Jönsson (SD). Foto: Gert Jacobsson

Sveriges riksdag har nu tre ledamöter från Hässleholm: utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och Anna Wallentheim (S), som båda redan sitter i riksdagen, och från och med nu alltså även Patrik Jönsson (SD).

Patrik Jönsson hade så starkt väljarstöd i såväl riksdag som region och kommun att han hade möjlighet att välja. Platsen i kommunfullmäktige var given från början, men i förra veckan tvekade han om han skulle välja riksdagen eller regionen. Genom att han nu väljer riksdagen fortsätter han och hustrun med sitt dubbelboende, han har sin bas i Hässleholm och hon sin i Köping där hon också är engagerad i politiken.

– Från Stockholm kan jag åka till Köping en dag i veckan. Men det var många faktorer som sammanvägdes. Jag är föreslagen till trafikutskottet som var det jag i första hand önskade. Tidigare var förslaget skatteutskottet, men det kändes inte särskilt lockande, där bör man vara jurist eller ekonom, säger Patrik Jönsson som i 20 år arbetat med infrastruktur.

Han säger att han i riksdagen vill verka för en förbättring av den skånska infrastrukturen.

– Det behövs mer pengar till den, Skåne har i förhållande till folkmängden bara ungefär hälften av övriga regioners budget för infrastruktur och borde egentligen ha mer på grund av att det är mycket transittrafik, säger han.

Valen till utskotten sker under tisdagen. För Patrik Jönsson innehåller dagen också bland annat utbildning och motionsskrivande. Han berättar att han har tre motioner på gång. En hann han lägga innan han hoppade av riksdagen 2014 och tar nu upp igen, om höjd hastighet till 130 på motorvägar där standarden tillåter det, liksom i Danmark. De andra handlar om återgång till enklare regler med färre klasser för körkort på motorcykel och om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av politisk tillhörighet.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2018-09-28 Patrik Jönsson (SD) tvekar om riksdagsplatsen ”Samtal pågår” om styre i Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se