Gruppen-3a-328x120

Miljöchefen kräver åtgärder mot avlopp i dagvattnet – men har ingen makt förrän i nästa vecka

Miljöchefen kräver åtgärder mot avlopp i dagvattnet – men har ingen makt förrän i nästa vecka

Det vatten som rinner till dagvattendammen vid Södra Kringelvägen såg minst lika motbjudande ut fredagen den 28 december som tidigare. Nu skärper miljökontoret tonen mot Hässleholms vatten.

Hässleholms vatten måste undersöka varför avloppsvatten kommer in i dagvattendammarna vid Södra Kringelvägen. Det säger miljöchef Sven-Inge Svensson som inte nöjer sig med det kommunala va-bolagets intetsägande svar på den tidigare skrivelsen. Ett skarpare brev kommer att skickas idag eller imorgon. Nästa vecka blir det ett formellt föreläggande. Ett sådant kan inte skrivas före den 9 januari eftersom den nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden först då har sammanträde och kan besluta om delegationerna. Tills dess kan varken Sven-Inge Svensson eller någon annan på miljö- och stadsbyggnadskontoret sätta makt bakom orden genom ett föreläggande. De gamla delegationerna upphörde vid årsskiftet.

Sven-Inge Svensson anser att det finns skäl att anta att det inte står rätt till i dagvattensystemet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det måste vara bräddningar som sker, säger han.

Han ser inte Hässleholms vattens två egna provresultat med låga fosforvärden som bevis för att det inte finns något problem.

– Det pågår nog ingen kontinuerlig tillförsel av avloppsvatten och då har det väl för tillfället inte varit någon bräddning när de tog sina prover. Men problemet är återkommande, visserligen oregelbundet, och Hässleholms vatten måste hägna in vad det beror på, när det händer. De får ta prover längre upp i systemet, säger han.

Han konstaterar, liksom tidigare, att det har synts att det varit avlopp i dagvattnet. Analysföretaget Regitos mätningar visade också höga fosforhalter.

Sven-Inge Svensson berättar att miljö- och stadsbyggnadskontoret nu skickar ett brev där Hässleholms vatten får veta att det kommer ett föreläggande i nästa vecka.

– Vi kan inte ta delegationsbeslut nu. Därför blir det en mer lam skrivelse först. Så märkligt kan det bli i en politiskt styrd organisation, säger Sven-Inge Svensson.

Han tycker dock att det är bra att Hässleholms vatten får besked redan nu.

– Vi har ju fått deras svar och vill reagera så fort som möjligt, säger han.

Däremot avvaktar han när det gäller anmälan om att reningsverkets bräddmagasin läcker förorenat vatten till grundvattnet.

– Vi agerar inte där just nu. Men vi ska följa upp hur det har gått med de kompletterande grundvattenprover upp- och nedströms reningsverket som vi begärde för något år sedan. Eftersom det inte finns något krav i reningsverkets tillstånd om att bräddmagasinet ska vara tätt behöver vi ha belägg för att det förekommer ett läckage. Vi får titta vidare på det, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-12-11 Stora mängder orenat avlopp ut i Finjasjön

2018-12-12 Hässleholms vatten måste förklara sig om avloppsvattnet

2018-12-22 Hässleholms vatten förnekar avloppsvatten i dagvattnet

2018-12-30 Förnekar även läckande bräddmagasin vid reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se