logga-ligg-tjock

Besparingar kunde räddat estetiska programmet

Besparingar kunde räddat estetiska programmet

INSÄNDARE. Barn- och utbildningsnämndens majoritet bestående av Moderaterna och Sverigedemokraterna har beslutat att inte genomföra något intag på det estetiska programmet för läsåret 2019/2020. Risken är uppenbar att samma majoritet i juni kommer att besluta om en permanent nedläggning av programmet.

Med anledning av detta riktade jag en fråga till nämndens ordförande Stefan Larsson (M) för besvarande på kommunfullmäktige den 27 maj. Tyvärr kunde frågan inte besvaras på sammanträdet då Stefan Larsson var frånvarande.

Det har figurerat en hel del olika siffror kring vilka de ekonomiska effekterna blir av ett stoppat intag och en eventuell hel nedläggning. Därtill råder stor osäkerhet vilka besparingar som de facto blir resultatet av slopat intag för 2019/2020 samt en total nedläggning. De ungdomar som vill gå det estetiska programmet kan komma att söka sig till andra kommuner med de kostnader det medför för vår kommun jämfört med om de väljer ett annat program i Hässleholms kommun. Avvecklingskostnader samt inte minst vad som ska hända med de elever som har år 2 och 3 kvar är också andra osäkerhetsfaktorer.

Som jag har förstått det pågick ett arbete för att se vilka åtgärder som kunde genomföras för att sänka kostnaderna för det estetiska programmet när beslutet att slopa intaget fattades. Tyvärr fick detta arbete inte en chans att resultera i eventuella kostnadsreduceringar som hade kunnat rädda estetiska programmet.

Därför undrar jag varför majoriteten i Barn- och utbildningsnämnden inte gav möjlighet till att genomföra potentiella besparingar inom estetiska programmet innan ni beslutade om ett stoppat intag på programmet?

Johan Hammarqvist (C), Finja
Ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se