Naivt eller insiktslöst?

INSÄNDARE. I Nsk 24/5 uttalar sig en etablerad lokalpolitiker i vår kommun så här: ”Men som kommuninvånare undrar man varför man gör så stora besparingar samtidigt som skatten höjs med så mycket”.

Det är för mig, som svensk medborgare, en olöslig gåta hur folk i decennier kan rösta på en politik som ger enorma kostnadsökningar för stat, region/landsting och kommuner med massiva skattehöjningar kombinerat med omfattande besparingar som konsekvens. Till detta även eroderad folkgemenskap. Naivitet eller avsaknad av insikt?

Håkan Spångberg

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com