torsjö live vers2

Besparingar kunde räddat estetiska programmet

INSÄNDARE. Barn- och utbildningsnämndens majoritet bestående av Moderaterna och Sverigedemokraterna har beslutat att inte genomföra något intag på det estetiska programmet för läsåret 2019/2020. Risken är uppenbar att samma majoritet i juni kommer att besluta om en permanent nedläggning av programmet. Med anledning av detta riktade jag en fråga till nämndens ordförande Stefan Larsson (M) […]

Naivt eller insiktslöst?

INSÄNDARE. I Nsk 24/5 uttalar sig en etablerad lokalpolitiker i vår kommun så här: ”Men som kommuninvånare undrar man varför man gör så stora besparingar samtidigt som skatten höjs med så mycket”. Det är för mig, som svensk medborgare, en olöslig gåta hur folk i decennier kan rösta på en politik som ger enorma kostnadsökningar […]

Ungdomens hus i Stadsparken i första hand

En om- och tillbyggnad av två befintliga hus vid Stadsparken är nu förstahandsvalet för Ungdomens hus i Hässleholm. En enig kultur- och fritidsnämnd beslöt på onsdagen att gå vidare med förslaget som den politiskt tillsatta styrgruppen redan ställt sig bakom. Det uppfyller också de flesta av önskemålen från ungdomarna i förra årets stora enkätundersökning med […]

När utveckling blir avveckling

INSÄNDARE. Hässleholmarna har levt med följderna av den så kallade centrumomvandlingen ett tag nu och effekterna på handel och folkliv är uppenbara. Affärerna i centrum tappar kunder då det är omöjligt att ta sig med bil till den butik man önskar besöka. Irritationen är stor hos besökande, och både före detta politiker och handlare har […]

Utomhusbio på Stortorget återkommer

Chansen att se kostnadsfri utomhusbio på Stortorget i Hässleholm återkommer. Fyra augustikvällar och lika många filmer blir det i år. En bekväm stol och kläder efter väder råds den biosugne att rusta sig med, men paraplyer är inte tillåtna. På biodagarnas eftermiddagstimmar kommer arrangören Hesslecity också att ordna aktiviteter för de yngre. Riktigt vad det […]

Klarlagt att Sötekärrsbäckens föroreningar sprids Ingen naturlig förklaring till uran i brunn

Föroreningar från Sötekärrsbäckens sediment sprider sig i grundvattnet och ut i Finjasjön. Enligt kommunens miljöchef Sven-Inge Svensson är det klarlagt genom den nyligen färdigställda undersökningen av bäcken och närliggande brunnar. Han räknar därför med att även ämnen som hittades i sedimentet, men av kostnadsskäl inte undersöktes i brunnarna, hamnar i grundvattnet. Det gäller bland annat […]