Gruppen-3a-328x120

När utveckling blir avveckling

När utveckling blir avveckling

INSÄNDARE. Hässleholmarna har levt med följderna av den så kallade centrumomvandlingen ett tag nu och effekterna på handel och folkliv är uppenbara. Affärerna i centrum tappar kunder då det är omöjligt att ta sig med bil till den butik man önskar besöka. Irritationen är stor hos besökande, och både före detta politiker och handlare har luftat missnöje i media. Ansvariga politiker har helt bortsett från det faktum att vår kommun är stor till ytan och har flera större kransorter vars invånare är beroende av bil för att få sin vardag att fungera. Om man vill locka boende i dessa kransorter till Hässleholm för att göra sina inköp är möjligheter att ta sig nära centrum och sen parkera bilen en nödvändighet. 
Hässleholm är en järnvägsknutpunkt och stadens historia är tätt sammanflätad med järnvägen vars station är vackert belägen där Andra avenyn börjar. Att då förbjuda biltrafik på Första Avenyen samt enkelrikta Järnvägsgatan blir onaturligt och väldigt svårt för en besökare att få grepp om. Dessutom totalt huvudlöst att leda in biltrafik bland backande bussar. Vidare är det inte längre tillåtet att släppa av och ta upp resande från tågen framför huvudentrén utan detta ska ske via stationens baksida.
Sammantaget ett stort ogenomtänkt misstag som bara skapar kaos och motvilja.
Sverigedemokraterna har varit emot dessa försämringar sedan dag ett och arbetar för åtgärder som kommer leda till förbättring. 
Vi vill på nytt göra Järnvägsgatan dubbelriktad på bekostnad av cykelvägen som kan smalnas av eller tas bort helt för att skapa ett naturligt trafikflöde. Vi har också lagt en motion om att öppna en så kallad matarväg från Nettorondellen till Magasinsgatan för att underlätta för trafikanterna. 
Sammantaget skulle dessa förbättringar leda till en enklare vardag för människor som besöker Hässleholm samt förbättra möjligheterna för centrumbutikerna att verka. Vi kommer göra allt i vår makt för att så skall ske.

Ulf Berggren (SD), Hanna Nilsson (SD), Sven Lundh (SD), Camilla Nordström (SD), Patrik Jönsson (SD) 


ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se