Gruppen-3a-328x120

Inte många svar på möte om Ballingslövs skola

Inte många svar på möte om Ballingslövs skola

Föräldrarna hade många frågor om Ballingslövs skolas framtid och lade fram sitt eget förslag till lösning, men fick inte mycket gehör. Foto: Urban Önell

Skolchef Rolf Bengtsson, rektor och biträdande rektor på Ballingslövs skola och politiker från alla partier var där, men föräldrarna fick inte mycket till svar på sina frågor. Budskapet var att det inte ska erbjudas något mellanstadium i Ballingslöv efter jul på grund av att eleverna är för få för att den pedagogiska kvaliteten ska kunna upprätthållas. Omprövning ska ske inför varje läsår.

– Det kändes som om det var uppgjort från början, säger föräldern Kristoffer Manno.

Men läraren Åsa Ruderstam Tedenvall förklarade att det skulle fungera bra att ändra gruppindelningen så som föräldrarna föreslår i väntan på att det blir fler elever redan nästa höst.

Mötet, som från början bara var avsett för vårdnadshavare till de sju eleverna i mellanstadiet, samlade ett stort antal föräldrar i skolans idrottshall. De hade många frågor om förslaget att flytta mellanstadiet till Farstorp redan under vårterminen och vad det kommer att leda till på sikt. Farhågor framfördes om att skolan kommer att få allt färre elever om mellanstadiet försvinner och syskon till de barnen också flyttas. Sedan kan underlaget bli för litet även för lågstadiet, trots att det idag finns väldigt många små barn i byn. Både politiker och tjänstemän försäkrade att det aldrig varit tal om nedläggning av hela skolan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Problemet är att många föräldrar i just Ballingslöv de senaste åren valt andra skolor och de ansvariga fick kritik för att de inte utrett varför.

Rolf Bengtsson konstaterade att av 59 elever i upptagningsområdet går bara 24 idag i byns skola.

– Det är mindre än hälften. Det är en unik situation i Ballingslöv, det här proportionerna har vi ingen annanstans, sa han.

Skolchef Rolf Bengtsson, till vänster, och barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) redogjorde för det liggande förslaget att flytta Ballingslövs mellanstadium till Farstorp. Foto: Urban Önell

När Rolf Bengtsson redogjorde för ett förslag från kommunens fastighetsstrateg om att bygga om skollokalerna till förskola och flytta ut skolbarnen till moduler ökade oron för nedläggning ytterligare. Förskolan är trångbodd och har delvis olämpliga lokaler. Det finns pengar avsatta i budgeten för 2022, men inga beslut är fattade ännu.

– Normalt har man inte moduler på lång sikt. Men det är fastighetsstrategens förslag, inte vårt, sa Rolf Bengtsson.

Föräldrarna förde fram sitt förslag om att ändra gruppindelningen, vilket skulle leda till grupper på 15 elever i klass F-2 och tolv i årskurs 3-5.

– Varför tittar ni inte på det innan ni förslår så drastiska förändringar?

Föräldrarna ville också veta varför det sagts att pedagogerna på skolan inte ansåg att kvaliteten i undervisningen kunde upprätthållas med så få elever – när de av lärarna på skolan fått motsatt information.

Rolf Bengtsson svarade att det är fullt tillåtet att organisera grupperna så som föräldrarna föreslår, men att det är en stor utmaning med stor åldersspridning i en grupp där olika årskurser har olika mål i kursplanen.

Rektor Kristina Liljegren höll i viss mån med.

– Det är inte så enkelt med pedagogisk verksamhet för så få elever. Om vi ska ha C-form blir det ännu större åldersskillnader i grupperna. Jag står inte riktigt bakom det, sa hon.

Både skolledning och politiker deltog i mötet och svarade på frågor, från vänster rektor Kristina Liljeström, biträdande rektor Erika Grahn, Tomas Haraldsson (L), Marie Hult (L) och Joachim Fors (S). Foto: Urban Önell

Men Åsa Ruderstam Tedenvall, som arbetat på skolan i många år, förklarade att skolan redan idag arbetar delvis i C-form.

– Det är inget nytt och det skulle bara vara en kort tid med en 3-5-klass för att kunna rädda kvar mellanstadiet, sa hon.

Per-Åke Purk (V) undrade om någon kunde ta upp föräldrarnas förslag som ett motförslag när frågan ska behandlas i barn- och utbildningsnämnden den 21 november. V har ingen ledamot i nämnden, men vill rädda skolan, liksom C och MP.

– Det är rektor som slutligen bestämmer det. Nämnden är inte behörig att besluta om skolans inre organisation. Däremot kan man motivera ett avslag på förvaltningens förslag med detta, sa Rolf Bengtsson.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, sa att han vill ta ställning efter dialogen med föräldrarna.

– Nu finns det ett förslag från föräldrarna också, så vi får titta på det, säger han.

Föräldrarna betonade att de vill ha sina barn i Ballingslövs skola och att de är tillräckligt många för att trygga skolans framtid, om man bara kan vänta till hösten 2020.

– Det finns idag 42 barn i förskola och fritids. Det vänder nu, sa någon.

Föräldrarna satte inte mycket tilltro till förslaget från barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) att ompröva mellanstadium i Ballingslöv inför varje läsår. Flera förklarade att de inte kommer att välja Farstorps skola för de yngre barnen om det inte finns mellanstadium i Ballingslöv utan hellre Hässleholm eftersom föräldrarna jobbar där och kan skjutsa själva. Därmed hotas både Farstorp och Hästveda, där Ballingslövsbarnen normalt fortsätter på högstadiet.

– Vi drar inte upp barnen klockan fem istället för klockan sex, vi tar närmaste skola som passar familjen bäst.

Föräldern Kristoffer Manno var besviken, men hoppas ändå att politikerna funderar vidare på föräldrarnas förslag. Foto: Urban Önell

Efter mötet tyckte inte föräldrarna att de fått någon respons för sina förslag.

– Det är bedrövligt att de inte pratat med pedagogerna. Men vi kommer att försöka påverka politikerna in i det sista, säger Kristoffer Manno som hoppas att de som var på mötet ändå funderar vidare på föräldrarnas förslag.

Åsa Ruderstam Tedenvall och ytterligare två från personalen hade fått rektors godkännande att vara med vid mötet, trots att de från början uppmanats att inte delta.

– Tidigare hade vi klasser i 1-2, 3-4 och 5-6. Men det är länge sedan vi började samarbeta över de gränserna i C-form. Schemat är redan ändrat till 3-4-5 efter att en lärare nu flyttats till Hästveda, inte alla lektioner, men många. Vi är väldigt flexibla med lösningar. Jag ser också hur eleverna leker över årskurserna, säger Åsa Ruderstam Tedenvall.

Hon tror att det skulle bli svårt att starta mellanstadium igen om eleverna flyttar från Ballingslöv nu.

– Det är många syskon också som kan flytta, det kan bli väldigt få elever sedan också i så fall. Risken är att det blir en dominoeffekt, säger hon.

Hon tycker att det är konstigt att så många föräldrar valt andra skolor de senaste åren, men tror att det minskat nu.

Berit Önell

Läs mer:

2019-10-29 Ballingslövs skola riskerar nedläggning

2019-11-10 Föräldrarnas förslag kan rädda Ballingslövs skola

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se