torsjö live

Nu krävs åtgärder på fler dåliga reningsverk

De mindre reningsverken inom Hässleholms kommun har stora brister. I Attarp har inga åtgärder vidtagits, trots att en anställd på Trafikverket var nära att drunkna där 2016 eftersom avloppsdammarna var helt dolda av tät växtlighet. Miljökontoret påpekade i december 2017 behovet av inhägnad och skyltning, ändå hände ingenting. I Verum uppfylls inte kraven på fosforrening […]

Ett obarmhärtigt beslut

INSÄNDARE. Omsorgsnämnden har av budgetskäl beslutat lägga ner pensionärsverksamheten som tidigare kallades Gula Villan. Det FUB vänder sig mot, är att det saknas en konsekvensanalys. Nedläggningen medför att det uppstår merkostnader i LSS-boendena. Detta gör att den tänkta inbesparingen av nedläggningen blir försumbar eller ingen inbesparing alls. Förnekar man att merkostnader uppstår bör man granska […]

Fem miljoner för insats vid skogsbranden i Hästveda

Hässleholms kommun får drygt fem miljoner kronor i ersättning från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för räddningsinsatsen vid den stora skogsbranden i Hästveda i april. Räddningstjänsten hade ansökt om drygt sju miljoner kronor, enligt lagen om skydd mot olyckor, för räddningstjänstens kostnader vid branden som var den största skogsbranden i kommunens historia. När självrisken […]

Avtal om tillfälliga skolskjutsar klart

Taxicentralen i Åhus tar över skolskjutsarna efter Taxi Hässleholm som på grund av ekonomiska problem efter moderbolagets konkurs på kort varsel ställt in alla resor. Det nya, tillfälliga avtalet gäller från och med måndag och till och med den 30 juni. Avtalet med Taxicentralen i Åhus/Gudmundssons Taxi blev klart på fredagseftermiddagen. – Skolskjutsarna kommer att […]

Kulturskolan visade framfötterna

Kulturhusets röda salong fylldes till sista plats när Kulturskolan genomförde sin stora julkonsert, där även dans fanns med i programmet. Totalt 180 elever och lärare medverkade. Samtidigt delade barn- och utbildningsförvaltningen ut två kvalitetspriser. Det ena premierade Bjärnums skola. Det andra priset tillföll Petra Carlsson och Lena Nilsson, rektor respektive specialpedagog för förskolorna i Hästveda, […]