logga-ligg-tjock

Ett obarmhärtigt beslut

Ett obarmhärtigt beslut

INSÄNDARE. Omsorgsnämnden har av budgetskäl beslutat lägga ner pensionärsverksamheten som tidigare kallades Gula Villan.

Det FUB vänder sig mot, är att det saknas en konsekvensanalys.

Nedläggningen medför att det uppstår merkostnader i LSS-boendena.

Detta gör att den tänkta inbesparingen av nedläggningen blir försumbar eller ingen inbesparing alls. Förnekar man att merkostnader uppstår bör man granska om ”goda levnadsvillkor” kan upprätthållas. ”Goda levnadsvillkor” är en lagstadgad rätt (enligt LSS) till en viss levnadsnivå. Uppfylls inte ”goda levnadsvillkor” så drabbar nedläggningen betydligt flera personer.

På det mänskliga planet är det betydligt allvarligare för dem som bor i eget boende.

För dessa är pensionärsverksamheten en av få, kanske enda sociala kontakten man har. De riskerar klart att hamna i ofrivillig ensamhet. FUB ser fram mot omsorgsförvaltningens handlingsplan för åtgärder mot ofrivillig ensamhet.

De personer som nu drabbas är de svagaste bland de svaga i samhället.

De är oftast tysta – men FUB håller inte tyst.

Omsorgsnämndens beslut är faktiskt ett riktigt obarmhärtigt beslut.

För FUB i Hässleholm
Kjell Göran Hansson

Ordförande

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se