torsjö live vers2

Konsult för 950 kronor i timmen ersätter arbetsbefriad upphandlare

Konsult för 950 kronor i timmen ersätter arbetsbefriad upphandlare

Upphandlaren är arbetsbefriad. Men ett nytt avtal om reduktionsfiske i Finjasjön är på gång, med hjälp av en konsult för 950 kronor i månaden. Foto: Lotta Persson

Trots att tekniska förvaltningen har svårt att hinna med sina upphandlingar arbetsbefriades den uppsagda upphandlaren på måndagen. Hon är ersatt av en konsult som kostar 950 kronor i timmen. Tekniske chefen Mats Svensson säger att konsulten nu räknar med att ett avtal om reduktionsfiske i Finjasjön ska vara klart när det gamla går ut den 31 december.

Tjänsten som upphandlare på tekniska förvaltningen har sparats bort i den strama budgeten för 2020. Den anställda, Magdalena Beck, blev därför uppsagd och skulle sluta sin tjänst den 10 januari. Som Frilagt tidigare berättat kommer flera upphandlingar inte att hinnas med innan de gamla avtalen går ut.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Om det mot förmodan behövs mer resurser kan vi gå ut externt, sa på måndagskvällen tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) i kommunfullmäktige.

Enligt tekniske chefen Mats Svensson finns sedan den 18 november ett samarbete med konsultfirman Ecenea. Han undertecknade dock avtalet först på måndagen, den 9 december.

Magdalena Beck har arbetsbefriats under den sista månaden av uppsägningstiden. Enligt Camilla Johnsson, administrativ chef på tekniska förvaltningen, var det hennes eget önskemål.

– Det togs upp i förhandlingen med det fackliga ombudet om uppsägningen. Vi kom överens om att hon skulle bli arbetsbefriad så fort vi löst det praktiska och hon hade avslutat det som fanns i “röret”, säger Camilla Johnsson.

Hade det inte varit mer ekonomiskt att hon jobbat kvar?

– Jo, som chef kan man tänka så. Men det är inte lätt att börja på nya upphandlingar och sedan sluta innan de är klara.

Konsulten har nu tagit över arbetet. Camilla Johnsson förklarar att alla tidigare påbörjade upphandlingar i fredags också var klara och att Magdalena Beck fick klartecken att vara arbetsbefriad från och med måndagen.

Hon ska vara tillgänglig på mejl och sms för att kunna svara på eventuella frågor under resten av uppsägningstiden.

Tekniske chefen Mats Svensson är nöjd med konsultlösningen, trots att den blir dyrare. Foto: Lotta Persson

Tekniske chefen Mats Svensson berättar att förvaltningen gjort en direktupphandling och skrivit avtal med Ecenea. En lösning som han är väldigt nöjd med.

– Förra gången sköttes upphandlingen av reduktionsfisket av Andrea Åkesson som då var anställd här och nu jobbar på Ecenea, så hon fick uppdraget, berättar han.

Han konstaterar att det blev väldigt akut, men att upphandlingen av reduktionsfisket skyndats på. I förra veckan blev uppdraget utannonserat på Kommers och därmed ska det vara möjligt att få ett nytt avtal klart till nyår.

– Egentligen är det en enkel upphandling. Det är nya mängder och priser, men i grunden samma uppdrag, säger Mats Svensson.

Avtalet med Ecenea är skrivet så att tekniska förvaltningen kan använda tjänster i valfri omfattning. Enligt Mats Svensson kommer det att ske maximalt till ett värde upp till gränsen för direktupphandling, det vill säga 586 907 kronor. Det är alltså inte tidssatt. Om tjänsterna behövs till större belopp måste en riktig upphandling göras. Men Mats Svensson säger, liksom Torsten Nilsson i kommunfullmäktige, att kommunens centrala upphandlingsenhet borde hjälpa till.

– Det får politikerna reda ut, säger Mats Svensson.

Berit Önell

Läs mer:

2019-11-05 Inget nytt avtal om Finjasjöfisket Upphandlaren bortsparad

2019-11-08 Stopp för fiske i Finjasjön höjer fosforhalter i Almaån

2019-12-10 Stora intäkter från studieförbunden går förlorade

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se