torsjö live vers2

Alliansen vädjar om förståelse för endurobana på Hässleholm Nord

Fyra ledande allianspolitiker från olika partier går nu ut och vädjar om förståelse för en tillfällig endurobana på Hässleholm Nord, trots kritiken från många Stobybor som befarar bullerproblem. Politikerna betonar samtidigt att det inte är de som beslutat att banan inte ska vara kvar på Hovdala. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska besluta i frågan, men troligen […]

Tillfällig endurobana på Hässleholm Nord bästa lösningen

INSÄNDARE. För cirka ett år sedan ansökte FMCK om förnyad dispens för att få fortsätta köra enduro på Hovdalaområdet. Kärnalliansen i miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljade deras ansökan men efter överklagande från både enskilda medlemmar i Miljöpartiet samt från Göingebygdens biologiska förening (GBF) upphävde Länsstyrelsen nämndens beslut. Detta var nästan ett år sedan, ett år sedan […]

Moskéledare anklagad för hedersbrott släppt ur häktet

Hovrätten i Malmö beslöt idag att släppa den tidigare moskéledaren Ismail Daraggi på fri fot efter sju och en halv månad i häkte. Det tyder på att hovrätten antingen kommer att frikänna eller ge honom ett lindrigare straff än Hässleholms tingsrätt där han dömdes till åtta års fängelse för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning. Försvarsadvokaten […]

SD missleder allmänheten

INSÄNDARE. Att inrätta jourskolor strider mot gällande lagstiftning och om man vill ändra på lagstiftningen så ska den frågan drivas i riksdagen och inte i fullmäktige. Att kommunalt försöka plocka politiska poäng i frågor som inte kommunen har rådighet över är ett försök att missleda allmänheten. Mig veterligen finns ingen kommun i Sverige som har […]