torsjö live

Alliansen vädjar om förståelse för endurobana på Hässleholm Nord

Alliansen vädjar om förståelse för endurobana på Hässleholm Nord

Endurokörningen kunde inte vara kvar på Hovdala, därför vill ledande borgerliga politiker nu ha förståelse för planerna på en tillfällig bana på Hässleholm Nord. Foto: Urban Önell

Fyra ledande allianspolitiker från olika partier går nu ut och vädjar om förståelse för en tillfällig endurobana på Hässleholm Nord, trots kritiken från många Stobybor som befarar bullerproblem. Politikerna betonar samtidigt att det inte är de som beslutat att banan inte ska vara kvar på Hovdala. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska besluta i frågan, men troligen inte förrän i slutet på juni.

Robin Gustavsson (KD) gruppledare och ordförande i socialnämnden. Foto: Berit Önell
Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

Förslaget att lägga endurobanan på Hässleholm Nord har just varit ute på så kallat grannhörande inför beslutet i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Nämnden ska ta ställning till argumenten och besluta om miljötillstånd, men maj månads sammanträde kommer troligen att ställas in och i så fall blir det inte förrän den 24 juni.

Kenny Hansson konstaterar att det kommit väldigt mycket synpunkter från Stobyborna och att de flesta vill att FMCK ska få tillbaka banan på Hovdala som de fick lämna förra sommaren. Sedan har de i princip inte kunnat bedriva sin verksamhet. Länsstyrelsen hade då avslagit överklagandena av nämndens beslut om fortsatt dispens. Något permanent tillstånd har klubben inte haft utan enbart dispens mot förbud att köra på banan, främst på grund av att Hovdala ska vara ett bullerfritt område.

Lars Johnsson (M) och Agneta Olsson Enochsson (L) är inte med och beslutar om tillstånd för endurobanan på Hässleholm Nord, men har också skrivit under inständaren. Foto: Urban Önell

– Vi vill gärna visa vår uppfattning från första början. Många kanske inte förstår att det inte är kommunens beslut att banan inte ska vara kvar på Hovdala Vårt huvudalternativ var också Hovdala, men med tanke på att det inte är möjligt försöker vi hitta en annan lösning, säger Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som skrivit en insändare tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson Enochsson (L).

Kommunen arbetar parallellt med ett förslag till permanent lösning utanför Tyringe.

Kenny Hansson medger att den borgerliga kärnalliansens insändare är ett lite ovanligt sätt att agera, men försäkrar att beslutet kommer att fattas i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

– Det kommer att godkännas om det finns skäl för det. Men vi vill ha transparens i de beslut vi är med och fattar. Nu ville vi vara extra tydliga eftersom det kan dröja med beslutet, säger han.

Robin Gustavsson, gruppledare för KD och ordförande i socialnämnden, uttrycker sig på liknande sätt.

– Jag yttrar mig utifrån synpunkter från Stobyborna. Vi vill tala om för både FMCK och Stobyborna att det inte var vårt initiativ att banan skulle flytta från Hovdala till Hässleholm Nord, säger han.

Han berättar att han också fått brev med förfrågan om var partiet står i frågan.

– Då är det bättre att vi svarar mer övergripande, säger han.

Berit Önell

Läs kärnalliansens insändare här.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se