torsjö live

Tillfällig endurobana på Hässleholm Nord bästa lösningen

Tillfällig endurobana på Hässleholm Nord bästa lösningen

INSÄNDARE. För cirka ett år sedan ansökte FMCK om förnyad dispens för att få fortsätta köra enduro på Hovdalaområdet. Kärnalliansen i miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljade deras ansökan men efter överklagande från både enskilda medlemmar i Miljöpartiet samt från Göingebygdens biologiska förening (GBF) upphävde Länsstyrelsen nämndens beslut. Detta var nästan ett år sedan, ett år sedan tränings- och tävlingsmöjligheterna för klubben försvann och vårt huvudalternativ för placering försvann. Kärnalliansens inställning har hela tiden varit att klubben skulle få fortsätta sin verksamhet på Hovdala, men då Länsstyrelsen har avgjort att detta inte är möjligt har kommunen arbetat för att hitta ett nytt område för vart en ny endurobana kan anläggas.

Hässleholm Nord är det område som under en tillfällig tid föreslås bli det nya område som endurobanan kan vara på i väntan på en permanent lösning. Området är idag detaljplanelagt för industriändamål vilket gör en permanent lösning här olämplig, men det är det område som klubben på kortast möjliga tid kan börja använda för att verksamheten inte fortsatt ska stå stilla. Under de senaste veckorna så har det framkommit synpunkter på lämpligheten i området där det är många som ställer sig frågande till varför klubben inte fortsatt kan vara på Hovdala. ”FMCK kvar på Hovdala” skrev Uno Nilsson i en insändare i Norra Skåne den 29 april och vi från Kärnalliansen hade inget hellre velat. Tyvärr är frågan i detta läge inte en kommunal fråga då dispensprövningen överklagades till Länsstyrelsen. Från Kärnalliansens sida är det därför viktigt att vi kommer vidare och ser över vad som är möjligt i framtiden. En tillfällig lösning på Hässleholm Nord är den bästa lösningen under en begränsad tid.

För oss i Kärnalliansen är barn- och ungdomsidrott viktigt och det spelar ingen roll om det är en bollsport eller om du utövar idrotten bak på en hästrygg eller på en motorcykel. I miljö- och stadsbyggnadsnämnden gjorde vi det vi kunde för att kunna ge ett förnyat tillstånd och sedan beslutet upphävdes har arbetet med ett ta fram ett annat område pågått. Arbetet försöker främja många intressen men det är svårt att tillgodose allas. Under en begränsad tid hoppas vi därför på förståelse för att verksamheten ska kunna bedrivas på Hässleholm Nord.

Kenny Hansson (M), ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande
Robin Gustavsson (KD), gruppledare
Agneta Olsson Enochsson (L), gruppledare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se