Gruppen-3a-328x120

SD missleder allmänheten

SD missleder allmänheten

INSÄNDARE. Att inrätta jourskolor strider mot gällande lagstiftning och om man vill ändra på lagstiftningen så ska den frågan drivas i riksdagen och inte i fullmäktige. Att kommunalt försöka plocka politiska poäng i frågor som inte kommunen har rådighet över är ett försök att missleda allmänheten. Mig veterligen finns ingen kommun i Sverige som har jourskolor för stökiga och mobbande elever. Linköping har resursskolor för elever med särskilda behov som de kan söka till. Detta är inte att förväxla med skolor för stökiga och mobbande elever.
Generellt så menar jag att vi har bra skolor i kommunen, men att det tyvärr ibland förekommer kränkningar mellan elever. Eleverna i åk 5 i grundskolan svarar att det är god trygghet i Hässleholms skolor, 8,4 på en 10-gradig skala. Vi är bra på att förhindra och hantera kränkningar, 8,1 på 10-gradig skala. I åk 9 så sjunker värdena något men ligger fortfarande bättre än snittet för de skolor som deltog i undersökningen (1803 st skolenheter i Sverige). Att eleverna ger skolan bra betyg i undersökningen innebär inte att vi är helt fria från kränkningar. Däremot är det fel att försöka skapa en bild av att skolan generellt är fylld av kränkningar. Hässleholms rektorer arbetar bra med att förebygga och hantera kränkningar. Detta är ett arbete som har hög prioritet hos våra rektorer. Helt fria från kränkningar är en dröm som vi tyvärr inte uppfyller men ständigt arbetar för att uppnå.   

Stefan Larsson (M) ordf BUN,

Erik Berg (M) ledamot BUN,

Stefan Svensson (Kd) ledamot BUN,

Erika Heil-Utbult (Kd) ersättare BUN,

Marie Hult (L) ersättare BUN

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se