torsjö live vers2

Covidenheten fullt bemannad först om två veckor

Covidenheten fullt bemannad först om två veckor

Covid-19-enheten på Högalidshemmet i Hässleholm kan tidigast på fredag ta emot enstaka vårdtagare och klarar full beläggning först om två veckor. Foto: Henrik Andersson

Covidenheten på Högalid i Hässleholm kan klara full beläggning först om två veckor, då all personal är på plats.

— Från nästa vecka, eventuellt på fredag, har vi möjlighet att öppna vid behov för ett fåtal brukare, säger Monica Nilsson, enhetschef på covidenheten.

Det är inte aktuellt att flytta den vårdtagare som konstaterats smittad av covid-19 på äldreboendet Solgården i Hästveda till den nya covidenheten på Högalid i Hässleholm. Det beror inte bara på att enheten inte är klar att öppna, bedömningen är också att barriärvård på plats i hemmet är bättre i detta fall.

Hittills har en boende på Solgården och två i personalen konstaterats med covid-19. Provsvaret visade sig på tisdagen vara negativt för den vårdtagare som på måndagen insjuknade med covid-19-liknande symptom. Inga nya misstänkta fall rapporterades på tisdagen, men under onsdagen och torsdagen kommer alla boende och all personal att testas på nytt.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska, berättar att den smittade vårdtagaren helst vill stanna i sin lägenhet på Solgården.

– Vi bedömer också att vi kan hålla barriärvård där, säger Birgitta Ljungbeck.

Covidteamet som redan startat har gått in och ansvarat för vården av den smittade på Solgården.

Birgitta Ljungbeck förklarar att covidenheten i första hand kommer att ta emot smittade vårdtagare som kommer hem från sjukhus och vårdtagare som är svåra att hålla isolerade, exempelvis på grund av demens. På korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum spred sig covid-19 snabbt just bland dementa sedan smittade personer placerats där, i strid mot kommunens egen pandemiplan.

– Om jag får bestämma skulle jag inte välja att placera någon smittad på korttidsboende igen, säger Birgitta Ljungbeck.

Hon förutsätter att covidenheten nu kan ta emot enstaka fall om det skulle behövas.

– Jag kan inte tänka mig att de inte hade löst det. Vi vill inte riskera att få in smittan på ett boende en gång till, säger hon.

Enligt Monica Nilsson har detta inte varit möjligt hittills, utan det fungerar först från nästa vecka och eventuellt på fredag. Denna vecka pågår utbildning och introduktion av nya medarbetare på enheten.

Men det mobila covidteamet kan alltså stötta upp vid behov. Dock kan det inte hjälpa till på mer än ett boende samtidigt.

– Teamet är inte tillräckligt om det blir fall på flera ställen, säger Monica Nilsson.

All personal på enheten och i teamet är anställda på andra tjänster inom kommunens omsorg. De måste därför ersättas av vikarier under den tid de arbetar med detta. Från och med nästa vecka kommer personalen att kunna börja arbeta på covidenheten efterhand som vikarierna kommer in.

– Vi har inte satt en bestämd datum när vi öppnar upp utan det blir när det är löst ute i verksamheterna. Några kommer nästa vecka, övriga under vecka 33 och 34, säger Monica Nilsson.

Hon räknar med att man kan ta emot två eller tre vårdtagare i nästa vecka. Men det är alltså inte tänkt att alla smittade ska flyttas hit.

– Det handlar hela tiden om individuella bedömningar i samråd med MAS och läkare. Var får brukaren bäst vård och hur begränsas smittspridningen?

Berit Önell

Läs tidigare artiklar:

2020-06-29 Covid-19-team startar Enheten dröjer

2020-07-16 Covidenhet kan öppna i etapper vid behov

2020-07-30 Covid-19 på Solgården i Hästveda

2020-07-31 Mobila covidteamet på Solgården

2020-08-03 Inga fler bekräftat smittade – men faran inte över på Solgården

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se