torsjö live vers2

MP vill beordra Hibab att skapa våtmark på Hovdala

MP vill beordra Hibab att skapa våtmark på Hovdala

Miljöpartiet vill genom ett ägardirektiv se till att HIbab arbetar för våtmarker på Hovdalaområdet. Våtmarkerna skulle enligt tidigare utredning ersätta en del av jordbruksmarken vars näringsrika dräneringsvatten pumpas ut i åarna. Foto: Berit Önell

Miljöpartiet vill att kommunfullmäktige genom ett ägardirektiv beordrar det kommunala bolaget Hibab att anlägga vårmarker på Hovdalaområdet. Det skriver partiets Dolores Öhman och Arberesha Sabani i en motion som registrerades vid måndagens sammanträde.

Dolores Öhman (MP) Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Arberesha Sabani (MP). Foto: Berit Önell

Motionärerna vill att permanenta våtmarksområden skapas i de låglänta delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån. De föreslår också att markägaren Hibab ska arbeta med att återskapa den gamla Hovdalaåns meandrande åfåra. Syftet är i båda fallen att förbättra miljönyttorna vattenrening, vattenhushållning, ökad biologisk mångfald och rekreation.

De hänvisar till utredningen “Förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån” som behandlades i kommunstyrelsen i september. Beslutet blev att överlåta till Hibab att besluta hur man ska gå vidare. Men MP kräver nu mer aktiv handling, utifrån utredningens slutsats att det finns goda förutsättningar både för att anlägga våtmarker och att återskapa Hovdalaån.

– Det finns positiva ekonomiska, sociala och ekologiska förutsättningar för att anlägga våtmarker, skriver Dolores Öhman och Arberesha Sabani och konstaterar att bidrag finns att söka för både anläggande och skötsel.

Kommunfullmäktige beslöt att lämna motionen till kommunledningsförvaltningen för handläggning, tillsammans med en motion från S om att renovera och starta upp Sösdala simhall och en motion om införande av hyrcykelsystem.

Berit Önell

Våtmarker förslås på tre platser, vid Tormestorpsån, Hovdalaån och Fasankärr. Dessutom rekommenderar utredarna att Hovdalaåns meandrande åfåra återskapas. Bild ur Ekologigruppens utredning.

Läs mer:

2020-02-01 Dålig effekt för våtmark vid Hovdala när dränering av åkrar fortsätter

2020-08-19 Kommunalråd vill inte ta ställning till våtmark vid Hovdala

2020-09-15 Tvekan om våtmark på Hovdala – jordbruksarrende förlängt

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se