Företagare utanför stan kritiska till julgåvan

Flera företagare i kransorterna anser att Hässleholms kommuns extra julgåva till sina anställda är orättvis. De 250 kronorna i Hesslecitys så kallade Hässleholmsvaluta kan bara användas hos ett 30-tal anslutna näringsidkare, nästan alla i staden. – Det sticker i ögonen, säger en av företagarna som vill vara anonym. Johan Jönsson på Hesselcity säger att alla […]

Kommunen, lagen och ett utarmat centrum

INSÄNDARE. Enligt lag om Sveriges riksbank (1988:1385) (Riksbankslagen) 5 kap. 1 § 2 st. är sedlar och mynt som ges ut av Sveriges riksbank (Riksbanken) lagliga betalningsmedel. I förarbetena förklaras att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning.Se Prop. 1986/87:143 s. 64!Detta är såvitt kan förstås den grund på […]

Ta ert ansvar och sluta skyll på de svaga i samhället

INSÄNDARE. Efter att ha läst den utmärkta artikeln i denna fantastiska tidning om Hässleholms kommuns fiberprojekt så börjar jag se en trend. Jag ska villigt erkänna att jag är starkt emot att en privat aktör ska styra allt från teknik, leverans och tjänster. För det gör att jag som konsument är helt beroende av en […]

”Vi organiserar inte – vi sörjer”

INSÄNDARE. Hässleholms FN-förening är en av många föreningar och organisationer vars aktiva medlemmar drastiskt minskar. Den svenska föreningsrörelsen verkar sakta men säkert få slut på bränsle i tanken.  Under 1900-talet mobiliserades allt fler svenskar i föreningar, klubbar och andra former av ideella organisationer. Idag är trenden den motsatta, allt fler föreningar måste lägga ner på […]