torsjö live vers2

Företagare utanför stan kritiska till julgåvan

Företagare utanför stan kritiska till julgåvan

Flera företagare i kransorterna anser att Hässleholms kommuns extra julgåva till sina anställda är orättvis. De 250 kronorna i Hesslecitys så kallade Hässleholmsvaluta kan bara användas hos ett 30-tal anslutna näringsidkare, nästan alla i staden.

– Det sticker i ögonen, säger en av företagarna som vill vara anonym.

Johan Jönsson på Hesselcity säger att alla företagare i kommunen är välkomna att ansluta sig till Hässleholmsvalutan. Det kostar 950 kronor till och med utgången av 2021.

Företagare utanför staden anser sig missgynnade av kommunens julklapp i form av Hässleholmsvaluta.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunstyrelsen beslöt i förra veckan att avsätta 1,5 miljoner kronor till den extra julgåvan till alla de 6 000 kommunanställda. Syftet var både att uppmuntra personalen och att stötta det lokala näringslivet som drabbats hårt av pandemin.

Men en del av kommunens cirka 3 000 företagare känner sig istället missgynnade av kommunen.

– Hur man än ser på det är det skattepengar. Hur fungerar demokratin, gäller den inte oss i kransorterna, undrar en av dem.

Företagaren förklarar att det inte är aktuellt att betala 950 kronor för att få vara med och konkurrera om de kommunanställdas julklappspengar.

– Vi har inga pengar. Vi har tappat nästan 90 procent av omsättningen, säger företagaren som tvingats säga upp alla anställda på grund av pandemin.

Företaget var tidigare med i Hesslecity, men gick ur.

– De gjorde inget utanför Hässleholms city, säger företagaren.

Hens företag har hittills varken fått något kommunalt elller statligt pandemistöd.

– Kommunen har inte gjort något alls för oss. Nu höjer man handeln i Hässleholm, men det blir ett slag mot oss andra när 6 000 personer lägger 250 kronor till där.

Hur stödet istället skulle se ut har företagaren svårt att svara på.

– Jag vet inte. Vi har haft jättebra samarbete med alla myndigheter och vi är stolta över att bo i Hässleholms kommun, men det har blivit svårt under pandemin. I andra länder har man stängt ner mer, men också kompenserat företagen mer med exempelvis 80 procent av företagens omsättning 2019.

Björn Widmark anser också att det blir orättvist att ge julgåvan i Hässleholmsvaluta. Foto: Urban Önell

Björn Widmark (FV) var den ende ledamoten i kommunfullmäktige som ifrågasatte beslutet om att ge Hässleholmsvaluta i julklapp till personalen. Han håller med företagarna om att det är dyrt att ansluta sig till Hässeholmsvalutan och att det blir orättvist när bara ett 30-tal företagare har nytta av den.

– Det är bara en procent av företagen i kommunen. Det är inte ett bra sätt att stödja näringslivet i kommunen, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) tycker fortfarande att beslutet är bra. Han har inte hört att någon företagare vänt sig till kommunen med klagomål.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) försvarar beslutet. Foto: Henrik Andersson

– Jag vet inte vad vi skulle välja för modell annars. Näringslivskontoret har haft en dialog med Hesslecity om reducerat pris för att ansluta sig. Alla företag i kommunen ska ha fått information om det, säger han.

950 kronor är alltså det reducerade priset. Ordinarie pris var 1 500 kronor per år. Kommunen har inte skjutit till några pengar för att hålla priset nere och inte heller för att trycka fler sedlar i Hässleholmsvalutan. Hesslecitys medlemsföretag är automatiskt anslutna och behöver inte betala något för Hässleholmsvalutan. Medlemsavgiften i Hesslecity är dock betydligt högre.

Cityledaren Johan Jönsson förklarar att en avgift tas ut för att finansiera administrationen av Hässleholmsvalutan. Skulle Hässleholmsvalutan på sikt ge ett överskott går det tillbaka till företagen genom evenemang och liknande.

Hesslecitys cityledare Johan Jönsson välkomnar alla företagare att ansluta sig till reducerat pris. Foto: Urban Önell

– Alla är välkomna att vara med i Hässleholmsvalutan, det är bara att höra av sig, säger han.

Information har gått ut till byalag och liknande organisationer i orterna utanför Hässleholm. Det är sedan meningen att dessa i sin tur ska kontakta företagen. Johan Jönsson medger att det kan behövas mer information.

– Vi kommer att göra mer, bland annat via vår Facebooksida, säger han.

Han berättar att idén till Hässleholmsvalutan kom från Älvsbyhus i Bjärnum, alltså ett företag utanför staden.

– De ville göra något för den lokala handeln, förklarar han.

Ändå blev det från början en satsning för Hässleholms stad.

– Sedan har vi kollat lite hur andra gjort och det är fler ställen där det kostar en liten slant för företag utanför centrum, säger Johan Jönsson.

Han tror att det blir en viss startsträcka innan något nytt slår igenom.

– Vi hoppas att många ska gå med och få dela på kakan. Det ger också samhörighet, säger han.

Han berättar att Hesslecity behövde trycka fler sedlar inför julhelgen, oavsett kommunens beställning och att det inte är något problem med en valör till som det nu blir. Tidigare fanns enbart valörerna 100, 200 och 500 kronor.

– Vi löser allt lokalt, så vi kan anpassa oss efter önskemålen. Men det får vara en större beställning för att vi ska trycka nya valörer, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2020-12-10 Stöd till näringslivet och extra julgåva till personal

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se