torsjö live vers2

”Vi organiserar inte – vi sörjer”

”Vi organiserar inte – vi sörjer”

INSÄNDARE. Hässleholms FN-förening är en av många föreningar och organisationer vars aktiva medlemmar drastiskt minskar. Den svenska föreningsrörelsen verkar sakta men säkert få slut på bränsle i tanken.

Under 1900-talet mobiliserades allt fler svenskar i föreningar, klubbar och andra former av ideella organisationer. Idag är trenden den motsatta, allt fler föreningar måste lägga ner på grund av ekonomiska bekymmer eller för att alltför få ställer upp när föreningen ber om hjälp. De föreningar som drabbas hårdast är de på landsbygden och de där medlemmarna är få. Den svenska folkrörelsen är döende, det är dags att kavla upp ärmarna och hjälpa till.

Många drar redan tunga lass och många offrar mycket tid och möda för föreningarna över hela vårt land och de förtjänar all eloge som man möjligt kan ge de. Däremot är det inte eldsjälar vi behöver nu utan vi behöver den offentliga massan.
Intresset finns fortfarande inom oss, hur många har följt debatten om vikingabyn ute i Vätteryd? Hur många har inte klagat på att barn och unga får allt sämre motion? Det verkar dock som att arbetarrörelsens gamla talesätt “vi sörjer inte, vi organiserar oss” har bytts ut mot en nedstämd uppgiven anda. Vi verkar inte längre vilja själva ta ansvar och engagera oss utan istället stödja de som vi anser arbetar i vår anda. Stödmedlemmar är ett bra steg på vägen men det behövs fler engagerade, det behövs fler aktiva. Utan de aktiva finns inga föreningar för stödmedlemmarna att stödja.

Det är dags för hopp, det är dags för tro på framtiden, det är dags för framtidsvisioner. Vi i styrelsen vill locka fler till att engagera sig, arbetet är ibland tufft men det man får i gengäld gör allting värt det. Vi vill i grund och botten inte läxa upp allmänheten utan snarare informera om bekymmerna som tillkommer om allt färre engagerar sig. Ta kontakt med lokala föreningar eller organisationer, hjälp till det du kan, ge dig själv till samhället för på så vis kan samhället ge sig själv till oss alla. “Vi sörjer inte, vi organiserar oss”

Styrelsen i Hässleholms FN-förening:

Ordförande: Alfred Johansson

Vice-ordförande: Isac Lind

Sekreterare: Linus Abrahamsson

Kassör: Fabian Eliasson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se