torsjö live vers2

Oklart hur 24 miljoner till omsorgen ska användas

Oklart hur 24 miljoner till omsorgen ska användas

Det är fortfarande oklart hur den statliga äldreomsorgssatsningen på 24 miljoner kronor för nästa år ska användas i Hässleholms kommun. När omsorgsnämnden i veckan antog sin internbudget för 2021 fanns många åsikter, men politikerna enades om att tjänstemännen ska ta fram beslutsförslag inför sammanträdet den 15 februari.

Hemgångsstöd införs istället för korttidsboende när Linnégläntan i Hässleholms läggs ner. Förslag finns om att personer med behov av mer än fem timmars hemtjänst i första hand ska placeras på särskilt boende.

Omsorgsnämndens budget för nästa år omsätter 1,1 miljard kronor. Nämnden har fått ett tillskott på 33,3 miljoner kronor plus 7,8 miljoner i kompensation för ökade kostnader, totalt alltså 41,1 miljoner kronor extra. Budgeten tar inte hänsyn till kostnader kopplade till covid-19 och inte heller till eventuella kostnadskompensationer. För 2020 bedömdes kostnadsnivån till 33 miljoner kronor, varav cirka 30 miljoner kronor täcktes av ersättning från Socialstyrelsen.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Den statliga äldreomsorgssatsningen är ett bidrag som inte är riktat utan omsorgsnämnden kan bestämma hur det ska användas. Sverigedemokraterna föreslog redan när budgeten antogs i kommunfullmäktige att pengarna för 2021 skulle delas ut direkt till omsorgspersonalen och omsorgsnämndens vice ordförande Susanne Lottsfeldt (SD) framförde samma förslag nu.

– Pengarna ska användas till kvalitetsökning inom äldreomsorgen, säger nämndens ordförande Karin Axelsson (M).

Karin Axelsson M), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Lotta Persson

Christer Welinder (S) vill att bidraget för 2021 ska gå till att förbättra arbetstidsförläggningen genom delade turer och varannan helg tas bort samt att öka personaltätheten, vilket också behövs för att få bättre schema.

– Det kommer också att öka kvaliteten, säger han.

SD vill lägga 2022 års bidrag, som utgår med samma belopp, på bättre scheman.

Tf omsorgschefen Eva Liljekvist Borg betonar behovet av kompetensutveckling och berättar att frågan också diskuterats med de fackliga företrädarna.

– Det är viktigt att lyssna in vad de anser skulle vara bra kvalitet, säger hon.

Hemgångsstöd istället för korttidsboende

Omsorgsnämndens andre vice ordförande Christer Welinder. Foto: Urban Önell

Kortidsboendet Linnégläntan med 16 platser läggs ner den 28 februari, vilket sparar 8,3 miljoner kronor under 2021. Årskostnaden är tio miljoner kronor, men kontraktet går inte ut förrän den 31 maj. Istället ska personer som behöver stöd efter exempelvis en sjukhusvistelse få besök i hemmet av så kallade hemgångsteam. 2,4 miljoner avsätts till sex tjänster – sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut – i hemgångsteam. Fem korttidsplatser måste ändå ersättas av köpta platser enligt bedömningen, utöver de cirka 30 som idag finns på Lyckåsa i Bjärnum och fem som ändå skulle köpas in.

– Hemgångsstödet är en stor förändring som vi redan har testat i två hemtjänstområden. I första hand ska hemgångsstöd användas efter sjukhusvistelse. Korttidsboende är för dem som har jättestora bekymmer, säger omsorgsförvaltningens myndighetschef Yvonne Kvist.

Enligt beslutet ska korttidsboende endast beviljas i de fall där hemgångsstöd inte bedöms fungera för brukaren. Folkets väls Ulrika Widmark deltog inte i beslutet om budgeten eftersom partiet hade ett annat budgetförslag. När det gällde hemgångsstödet ville hon ändra i riktlinjerna så att vårdtagaren själv skulle kunna välja mellan detta och korttidsboende, om det bedöms fungera.

– Detta i enlighet med principen om frivillighet och självbestämmande som regleras i socialtjänstlagen, skrev hon i sitt ändringsyrkande.

Yvonne Kvist menade att hänsyn ska tas till enskilda önskemål, men att det inte går att välja en insats som denna.

Utökning av medicinsk kompetens

Åsa Ollerstam Lundh tillträder som omsorgschef i Hässleholms kommun den 1 februari. Foto: Privat

En utökning av hälso- och sjukvårdskompetensen planeras nästa år. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Birgitta Ljungbeck har fått sitt förordnande förlängt till den 31 mars och blir sedan specialistsjuksköterska och fortsätter att ägna sig åt forskning på deltid. Tjänsten som MAS annonseras ut på heltid, liksom en halvtidstjänst som MAR, det vill säga medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Nya omsorgschefen Åsa Ollerstam Lundh tillträder den 1 februari. Eva Liljekvist Borgs ursprungliga avtal gällde året ut, men har förlängts så att hon arbetar kvar på konsultbasis till och med den 28 februari med oförändrade villkor, det vill säga 900 kronor plus moms i timmen. På heltid blir det cirka 200 000 kronor i månaden. Enligt personalchef Marie Söderqvist blir det dock inte heltid när det handlar om överlämning till Åsa Ollerstam Lundh som hade sex månaders uppsägningstid från sin tidigare tjänst i Malmö, men kom överens med arbetsgivaren om att sluta efter fyra månader.

Berit Önell

2020-09-23 Stänger korttidsboende utan toalett på rummen

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se