torsjö live

Kan överklaga kostnader för rättegång om fiber

Kan överklaga kostnader för rättegång om fiber

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) vill inte heller att fiberdomen mot kommunen i patent- och marknadsdomstolen ska överklagas.

– Den tidigare domen hade varit mycket hårdare att leva efter, säger hon.

Däremot tycker hon att det är märkligt att kommunen ska stå för hela rättegångskostnaden då det efter kommunens tidigare överklagande var patent- och marknadsöverdomstolen som ansåg att den första domen var otydlig och därför skickade tillbaka målet till underrätten.

Som Frilagt berättat säger både den styrande borgerliga minoriteten och SD nej till att överklaga domen. Därmed lär det inte finnas majoritet för ett sådant beslut. Men inte heller S vill alltså överklaga eftersom den nya domen ändå är bättre för kommunen.

– Enligt den förra domen fick vi inte neka någon grävtillstånd. Den ansågs otydlig. Konkurrensverket förtydligade att vi inte fick neka kategoriskt och utan individuell prövning och det var det som vann i domen, konstaterar Lena Wallentheim.

Lena Wallentheim (S) tycker att det är märkligt att kommunen ska stå för hela rättegångskostnaden när mark- och miljööverdomstolen skickade tillbaka målet till underrätten för att Konkurrensverket skulle förtydliga sig. Foto: Berit Önell

Hon anser dock inte att kommunen kategeoriskt nekat någon att gräva för fiber.

– Vi har ju haft tre kriterier. Enligt advokaterna är det inte det vi förlorat. Vi får fortfarande kräva samma enhetliga pris, 19 000 kronor, för anslutning. Det tycker jag är viktigt. På det sättet har vi delvis vunnit, säger hon.

De två andra kriterierna var ett öppet nät, som inte heller ifrågasatts, och att anslutning måste erbjudas I hela kommunen. Det sistnämnde förbjuds också i domen.

– Vi kan ju inte begära anslutning i hela kommunen när nätet är nästan färdigutbyggt. Frågan är om domen då slår hårt mot verksamheten. Vi ska kanske inte gå vidare och överklaga om det inte har så stor betydelse i praktiken, säger Lena Wallentheim.

Hon funderar mer på om rättegångskostnaderna borde överklagas.

– Att det blev en rättegång till byggde egentligen på Konkurrensverkets förydligande. Ska kommunen då stå för hela rättegångskostnaden? Men om vi överklagar det och får fel där också drar vi ju på oss ytterligare kostnader. Jag är inte juridiskt kunnig så jag vet inte hur stor chansen är att vinna. Vi borde kanske ha ett samtal till med våra jurister som bättre kan bedöma våra chanser, säger hon.

Hon tycker i vilket fall att det var bra att kommunen överklagade den första domen.

– Det är klart att det är mycket pengar, men jag tycker ändå att det var bra att vi gjorde det eftersom domen nu förändrats delvis till kommunens fördel, säger hon.

Något formellt möte i frågan har inte hållits ännu utan enbart ett telefonmöte på måndagen mellan advokaterna, kommunalråden och fiberchefen Tony Hadarson.

– Oavsett om vi ska överklaga eller ej kanske det är ett beslut som behöver tas. Vi har inte riktigt satt ner foten. Jag förstod på Lars och Hanna att de inte ville överklaga, men vi har tid på oss till den 7 januari, säger Lena Wallentheim.

Berit Önell

Läs mer:

2020-12-22 Ingen majoritet för att överklaga fiberdom

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se