torsjö live vers2

Utspel från Hanna Nilsson (SD) blev arbetsmiljöproblem

Utspel från Hanna Nilsson (SD) blev arbetsmiljöproblem

Markans verksamhetschef Markus Jensen tycker att uttalandena är olyckliga och konstaterar att detta blivit ett arbetsmiljöproblem för personalen. Foto: Urban Önell

Markans personal har tagit illa vid sig av utspelet från SD:s kommunalråd Hanna Nilsson där hon hävdade att kulturen på Markan är exkluderande och att hon vill ha ett nytt Ungdomens hus där alla känner sig välkomna. Hon relaterade till att hon själv blev utkastad från Markan när hon var ung och hävdade att flera i personalen från den tiden fortfarande jobbar kvar.

– Vi har pratat en hel del om det. Det är förödande för verksamheten, säger Markans verksamhetschef Markus Jensen.

På fredag håller han ett möte med personalen för att bland annat diskutera det arbetsmiljöproblem som uppstått.

Markus Jensen tar bestämt avstånd från de anklagelser som Hanna Nilsson i en Facebook-kommentar och en artikel i Frilagt riktat mot personalen och verksamheten.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Han kan inte uttala sig om vad Hanna Nilsson varit med om.

– Men det krävs väldigt starka skäl för att någon inte ska få vara här. Personalen är definitivt inkluderande, säger han.

Han tycker att det är olyckligt att något som kanske hänt för 15 år sedan drabbar personalen.

– Det har fått väldigt tråkiga konsekvenser. Det tar fokus, tid och energi just nu när vi är inne i att förbereda så mycket för att kunna starta verksamheten igen så småningom. Jag är ärligt talat rätt förbannad och förstår att personalen känner sig utpekad, säger han.

– Jag kan verkligen känna att det är tråkigt om människor tror att Markan är en exkluderande miljö, säger han.

Han har även lyft frågan med sin förvaltningschef Anders Rosengren. På fredag hålls alltså ett personalmöte om arbetsmiljöfrågan som Hanna Nilssons uttalanden lett till. Markus Jensen anser däremot inte att Pride-flaggan är så mycket att diskutera. Förslaget att flytta verksamheten till T4-Matsalen ska också tas upp.

Markus Jensen hoppas att Hanna Nilssons politiska beslut om Markan inte grundar sig i personligt agg.

– Det är ju lätt att säga att det inte har med besluten att göra, samtidigt tror jag att många tolkar det så.

Värden som kommunen står för

Markus Jensen ifrågasätter även Johan Peltonens påstående om att Pride inte skulle välkomna alla och att han därför vill ta ner Pride-flaggan i Markans lokal.

– Vi är tydligt politiskt och religiöst obundna. Men Pride är inte en politisk rörelse utan står för att inte exkludera. Vi är öppna för alla åsikter. Jag har inga problem med att Johan Peltonen tycker som han gör, men det är inte han som bestämmer detaljer i verksamheten, säger han.

Att ta ner flaggan är inte aktuellt.

– Flaggan står för värden som jag upplever att kommunen står för, säger Markus Jensen.

Bra att utveckla verksamheten

Han tycker ändå att det finns poänger i att diskutera Markans inriktning, särskilt nu när mycket förändrats och Markan ska samordnas mer med Mötesplats Ljungdala och fritidsgårdarna.

– Att de vill utveckla verksamheten är mycket bra. Vi har flera nyanställda med nya idéer i fritidsgårdsverksamheten och det sker en ständig utveckling. Jag välkomnar också tanken från politikerna att se framåt i tiden. Men för att kunna göra det är det viktigt att få ordning på lokalfrågan och inte behöva lägga ner lokaler varje halvår, säger han.

Han vill spinna vidare på vad som behöver utvecklas.

– Sitter det i väggarna? Det kan det göra, på gott och ont. Miljön är inte oviktig för verksamheten. Det är de unga som ska få styra mycket kring miljön. Personligen älskar jag verkligen den miljön som finns nu på Markan. Det var unga som formade den. Men är det de unga idag? Det är viktigt med en delaktighet hos dagens unga när vi nu kanske får möjlighet att kosta på lokalerna. Vilken miljö vill de ha?

Att Hanna Nilsson och andra politiker vill utveckla Markan och låta ungdomarna vara delaktiga tycker Markus Jensen är mycket bra. Markans klättervägg får inte plats om verksamheten flyttas till T4-matsalen, såvida inte taket på byggnaden höjs.

Han menar även att det kan vara rätt att ställa sig frågor om exkludering.

– Hur är en exkluderande miljö? Jag tycker att det är en viktig fråga, men man kan inte ta upp den på det här sättet. Vi kommer inte att rucka på jämställdhet och allas lika värde, säger han.

Han betonar att det inte är politikernas uppdrag att gå in i detalj på hur ungdomsverksamheten ska bedrivas.

– Men vi måste få en gemensam syn på det övergripande. Hur målen ska nås är det sedan vi tjänstemän som ska ansvara för, säger han.

Idrott eller rörelse

Johan Peltonens tankar om att idrotten skulle få en plats i Ungdomens hus är inte främmande för Markus Jensen.

– Men jag vill hellre säga rörelse än idrott. Det har vi tagit upp. Det kan handla om natur och hälsa och att göra något i utemiljön kring Markan. Just idrott finns det redan ett rikt föreningsliv för, men det är mest en definitionsfråga. En uppgift för oss kan vara att hjälpa ungdomar att hitta dit, säger Markus Jensen.

Mer aktiviteter av det här slaget var också ett önskemål från del del av ungdomarna som deltog i utredningen om ett Ungdomens hus 2018.

– Där är det kanske lite fördel för den andra lokalen, men på Markan finns möjligheten att göra en bättre utemiljö.

När det gäller valet av lokal menar han att för- och nackdelar får vägas mot varandra. Markanhusets lokaler har nackdelen att vara utspridda på flera våningar. Markus Jensen anser inte att det är nödvändigt att använda tredje våningen till verksamhet, vilket skulle innebära högre kostnader för brandskyddet. Idag används den enbart till förråd.

– Det går att göra verksamhet utan översta våningen, men vi kan göra mer om vi använder den också, säger han.

Han utgår, utan att ha några siffror, ifrån att det blir en stor kostnad att renovera och anpassa matsalen för ungdomsverksamhet.

– Det är politikernas uppdrag att avgöra om man ska göra det eller lägga betydligt mindre pengar på Markan och ändå få en satsning som håller över tid, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se