logga-ligg-tjock

Granne till Sjörröds gård avkrävdes svar

Granne till Sjörröds gård avkrävdes svar

Det med rött inringade området är Dudziks mark med trädridå som han betonar att kommunen inte får planlägga som skydd för Sjörröds gård mot störningar från reningsverket. De röda byggnaderna tillhör ett tidigare utbyggnadsförslag för Sjörröds gård.

Samtidigt som den senaste diskussionen om bostadsbebyggelse på Sjörröds gård pågått har Hässleholms kommun avkrävt ägarna till grannfastigheten besked om deras eventuella byggplaner. Arkitekt Kristoffer Dudzik har svarat att han lägger ner sin ansökan om planbesked för bostadsbebyggelse. Men han har också markerat att fastigheten är en tomt och att kommunen inte har rätt att använda den som en “grön ridå” åt andra förslag, exempelvis Sjörröds gård som behöver en skyddsridå mot reningsverket.

Det första mejlet med frågor kom i slutet på oktober. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens handläggare berättade att ärendens aktualitet och prioriteringar skulle ses över och ville därför veta om fortsatt hantering önskades. Dudzik svarade med några frågor och förklarade att fastigheten under inga omständigheter kan användas som grön ridå mot Sjörröds gård. I januari fick han viss ny information med frågor om hans ritningar skulle upprättas med utgångspunkt i utbyggnadsförslaget för Sjörröds gård. Han ombads på nytt att svara om sina intentioner. Den 8 februari meddelades han att kommunen kommer att avskriva ärendet om han inte återkommer före den 17 februari.

Då svarade han mer utförligt och berättade att ärendet i praktiken avslutades redan 2013 eftersom en tidigare tjänsteman då avslog ansökan utan giltigt skäl och därefter hastigt avslutade sitt arbete i kommunen. Han har sedan inte haft någon brådska med att fortsätta med projektet.

Han förklarar i sitt mejl till kommunen att det handlar om två fastigheter som tillsammans bildar en tomt, inköpt efter att kommunstyrelsen beslutat att avstå från förköpsrätt.

– Därför kan kommunen inte planera något annat där utan att rättsregler kränks, skriver han.

Han bifogar ett brev han tidigare skrivit till kommunen i ärendet. Där kommenterar han att Sjörröds gårds ägare Johan Barnekow sökt planbesked den 30 oktober 2012, vilket beviljats redan den 11 december samma år utan att en enda undersökning gjorts i ärendet.

– Det saknas trovärdig förklaring till varför vi som sökande behandlas så olika i samma sorts ärende, skriver Kristoffer Dudzik och hänvisar till kommunallagens likabehandlingsprincip.

Han syftar på att hans ansökan avfärdades efter ett utlåtande om naturvärden från kommunekologen som varit på plats mitt i vintern.

– Naturen skulle vara så värdefull att vi inte kunde få planbesked. Men Sjörröds gårds natur måste vara hundra gånger mer värdefull än vår lilla plätt. Dessutom är detta en tomt, som är avsedd för bostäder, medan Sjörröds gård är en lantbruksfastighet, säger han.

Han är också kritisk mot att fastigheterna, trots att de är en tomt, är täckta av ett grönt raster som betyder naturmark i den fördjupade översiktsplanen som vann laga kraft i januari 2020.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, säger att Kristoffer Dudziks fastigheter inte alls diskuterats i relation till Sjörröds gård.

– Vi håller bara på att rensa alla uppdrag som inte är aktuella. Antingen så får de avskrivas eller ska vi jobba med dem. Det är många som kommer att avskrivas. Planbesked ska egentligen beslutas inom fyra månader, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2021-02-21 Hotar med skadestånd om bostäder på Sjörröds gård stoppas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se