torsjö live vers2

Stopp för bostäder på Sjörröds gård

Stopp för bostäder på Sjörröds gård

Det blir inga bostäder på Sjörröds gård eftersom det är för nära Hässleholms reningsverk. Politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt på onsdagen att avbryta och avsluta detaljplanearbetet för området. Diskussionerna har pågått i åtta år och sedan valet 2018 har majoriteten visserligen varit emot byggplanerna, men beslutet kom ändå oväntat genom ett initiativärende från M, SD och FV.

Som Frilagt tidigare berättat begärde markägarna, makarna Barnekow, under hösten besked av kommunen och deras advokater hotade även med att stämma kommunen om planarbetet avbröts. Det ledde till att kommunen rådfrågade Sveriges kommuner och regioner, SKR, vars jurist svarade den 12 mars. Beskedet var att kommunen har rätt att när som helst avbryta ett pågående planarbete utan att bli skadeståndsskyldig.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommunen illustrerade ett tidigare förslag till detaljplan för Sjörröds gård med en lantlig idyll framför fyravåningshus.

Ett detaljplaneförslag gick ut på samråd 2013. Länsstyrelsen, Hässleholms vatten med flera lämnade kritiska synpunkter mot att bygga bostäder på fastigheten. Det främsta problemet var närheten till Hässleholms reningsverk. Även en konsultutredning från Ramböll bedömde det olämpligt att tillåta fortsatt bostadsbebyggelse närmare reningsverket än 1 000 meter. Denna utredning finns med i underlaget för det förslag till detaljplan för reningsverket som nyligen återremitterades just för att den politiska majoriteten vill att 1 000-metersavståndet ska skrivas in.

– Det är hög tid att fatta ett tydligt politiskt beslut om att planarbetet ska avbrytas och avslutas, skriver Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Paul Thurn (SD), förste vice ordförande, och Jonas Klein (FV) i initiativärendet.

Ärendet stod alltså inte på dagordningen och var inte berett av tjänstemännen, men M, SD och FV fick stöd av L och kunde driva igenom ett beslut. Bara S och C var emot. Voteringen slutade 7-4.

Berit Önell

Läs mer:

2021-02-21 Hotar med skadestånd om bostäder på Sjörröds gård stoppas

2021-03-15 Kommunen har rätt att stoppa bostäder på Sjörröds gård

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se