Gruppen-3a-328x120

Vill säga upp Ekegården utan köpeavtal för nytt boende

Vill säga upp Ekegården utan köpeavtal för nytt boende

Ledande politiker vill säga upp hyresavtalet för demensboendet Ekegården innan köpet av det nybyggda boendet på Björksäter är klart . Foto: Berit Önell

Kommunen kan säga upp demensboendet Ekegården i Hässleholm innan det finns ett avtal för köpet av det nybyggda privata äldreboendet på Björksäter. Om hyresavtalet inte omförhandlas måste det sägas upp före den 30 juni för att inte löpa på i ytterligare tre år. På tisdag får omsorgsnämnden ärendet på sitt bord, men arbetsutskottet har redan sagt ja. Där deltog inte nämndens andre vice ordförande Christer Welinder (S) i beslutet eftersom han ville ha ett köpeavtal underskrivet av säljaren först.

Priset som diskuteras för det nya äldreboendet är strax över 200 miljoner kronor.

Hyresavtalet för Ekegården har inte gått att säga upp förrän nu. Det tecknades 2009, när kommunen sålt boendet till Kunskapsporten som en del i den komplicerade affären där trygghetsboendet Pärlan ingick, och gäller till den 30 juni 2022. Om det därefter inte ska gälla i tre år till måste det alltså sägas upp senast den 30 juni i år. Kommunen försökte under flera år få Kunskapsporten att bygga ut Ekegården för att det saknades personalutrymmen och fler platser behövdes. Bygglovet överklagades sedan av grannarna som fick rätt i länsstyrelsen. Kommunen gav då upp, vilket ledde till att en så kallad förgävesersättning på 5,2 miljoner kronor för projekteringskostnader måste betalas till Kunskskapsporten.

För tre veckor sedan meddelade kommunalråden i ett pressmeddelande att kommunen vill köpa det lyxiga äldreboendet med gym och spa på Björksäter. Det skulle ha öppnat för drygt ett år sedan i Attendos regi, men kom inte igång innan pandemin slog till. Attendo vill nu dra sig ur och kommunen förhandlar med fastighetsägaren Skandia Fastigheter om ett köp. Kommunalråden var eniga om att köpa, men ville inte avslöja för allmänheten vilket pris som diskuteras och inte heller om det kan bli aktuellt att stänga något annat äldreboende.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nu står det klart att ett beslut om stängning av Ekegården är nära förestående. Redan i förra veckan beslöt omsorgsnämndens arbetsutskott att föreslå nämnden att säga upp hyresavtalet för avflyttning inom ett år. Det trots att köpet av det nya boendet inte är klart och det alltså är osäkert om det finns någonstans för de 37 dementa boende att flytta när Ekegården stänger.

Ett köp av äldreboendet som Attendo vill lämna innan det öppnat skulle ge kommunen tillgång till 72 platser. Foto: Berit Önell

Omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) och vice ordförande Susanne Lottsfeldt (SD) drev igenom beslutet i arbetsutskottet.

Andre vice ordförande Christer Welinder (S) sa varken ja eller nej i arbetsutskottet eftersom han först ville tala med sin partigrupp som skulle mötas på söndagskvällen. Han är för ett köp, men tycker inte om tanken på att säga upp Ekegården utan att ha affären mer klar. En avsiktsförklaring, som det varit tal om, räcker inte.

Omsorgsnämndens andre vice ordförande Christer Welinder (S) vill ha ett köpeavtal undertecknat av säljaren innan Ekegården sägs upp. Foto: Urban Önell

– Ett så kallat letter of intent mellan säljare och köpare är inte juridiskt bindande. Det duger inte, säger han.

Han vill istället att det ska finnas ett köpeavtal undertecknat av säljaren innan omsorgsnämnden fattar beslut.

– Det är bäst för alla, för de boende och för förvaltningen också. Du kan bara tänka dig om det spricker. Vad gör vi då, var hamnar de boende? Ska vi köpa platser eller sprida ut dem?

Är ni beredda att köpa till vilket pris som helst?

– Nej, de har haft förhandlingar. De siffror som presenterats förutsätter jag gäller. Det är strax över 200 miljoner kronor, säger han.

Han är inte emot ett köp om priset hamnar ungefär där.

– Det är en vinst att köpa det. Vi får ett äldreboende ganska snabbt, utan att det blir en långdragen historia à la badhuset, säger han.

Han menar att det nya boendet hade löst det ökade behovet av äldreomsorgsplatser de närmaste åren.

– Det är bara frågan om hur vi går till väga så att vi inte hamnar i en konstig sits, säger han.

En annan möjlighet skulle kunna vara att säga upp hyresavtalet för omförhandling och hitta en kortare avtalstid. Men detta har inte diskuterats.

– Man kan alltid begära uppsägning för villkorsändring, säger Christer Welinder.

Han ser dock inte det som en förstahandslösning.

– Det säkraste är ett påskrivet köpeavtal. Om inte det går får vi diskutera det näst bästa.

– Har man inte påskrivet så är det fortfarande ett förhandlingsläge. Då kan allt hända, säger han.

Karin Axelsson är inte orolig för att köpet inte ska gå igenom.

– Jag håller tummarna för att kontraktet blir färdigt och att vi säger upp hyresavtalet i slutet på juni. Om vi får några signaler om tvivelaktigheter får vi ta ställning till det då, säger hon.

Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden, håller tummarna för att kontraktet blir klart i slutet på juni . Foto: Lotta Persson

Omsorgsnämndens sista sammanträde före semestrarna är på tisdag, men Karin Axelsson menar att det går att vänta med uppsägningen tills efter att ärendet behandlas i tekniska nämnden, preliminärt den 24 juni. Därefter ska kommunfullmäktige fatta det slutliga beslutet, troligen den 30 augusti. Karin Axelsson förutsätter att det går igenom.

– Det finns en politisk majoritet för ett köp.

Hon berömmer det nya boendet.

– Det är jättefina lägenheter, smakfullt, säger hon.

Hon medger att det är svårt att flytta dementa personer.

– Det måste ske jättesakta. Det är aldrig roligt att flytta dem överhuvudtaget. Men det är viktigt att hela avdelningen flyttar tillsammans och att personalen ges möjlighet att följa med, det är kanske det allra viktigaste, säger hon.

Tobias Oscarsson, handläggare på tekniska förvaltningen, säger att ärendet skyndas på så mycket det går.

– Vi kan inte mer, säger han.

Han är försiktig med att berätta några detaljer och hänvisar till kommande tjänsteskrivelse inför tekniska nämndens sammanträde. Men han säger att han inte varit inblandad i någon diskussion om villkorsändring.

– Självklart kan man ha en dialog om det, säger han.

Han förklarar också att även om byggnaden är inflyttningsklar så måste den utrustas och driftssättas.

– Jag kan inte omsorgsnämndens verksamhet, men om köpet blir klart i augusti är det kanske rimligt med inflyttning vid årsskiftet, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2021-05-07 Kommunen vill köpa äldreboendet på Björksäter

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se