Gruppen-3a-328x120

Samråd för reningsverkets detaljplan har startat

Samrådet där berörda kan lämna synpunkter på förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm startade på måndagen. Förslaget är nu tillgängligt via kommunens hemsida och ställs även ut i stadshusets foajé. Det omstridda förslaget har varit ett ärende sedan 2012 då Hässleholms vatten ansökte om en detaljplan. Syftet var bland annat att fastställa reningsverkets verksamhetsområde, […]

Skall EU styra svensk skogspolitik?

INSÄNDARE. Vi är många som vid olika tillfällen suckat över hur EU  kommit med bestämmelser som handlat om detaljer istället för att helhjärtat ägna sig åt de stora frågorna om fred, miljö och brottsbekämpning. Det har handlat om gurkors storlek, morkullejakt o s v. Nu gäller det betydligt större saker och ser vi inte upp […]

”Medierna måste göra urval”

INSÄNDARE. Ronny Larssons återkommande klankande på Public Service är av tröttsammaste slaget. Nu senast i ord som ”SVT med sin alldeles egen agenda”. Visserligen har SVT ett program som heter Agenda, där olika politiska åsikter får brytas mot varandra, men det är väl inte det som han menar? Det finns många medier som driver helt […]

Hot om straffavgift för sena omsorgsbeslut

Hässleholms kommuns senfärdighet i att ge två funktionshindrade beslutade insatser kan leda till straffavgifter. Det har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelat och begär därför svar på ett antal frågor. Beslut om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska verkställas inom tre månader. Hässleholms kommuns omsorgsnämnd har fortfarande inte […]