torsjö live vers2

Skall EU styra svensk skogspolitik?

Skall EU styra svensk skogspolitik?

INSÄNDARE. Vi är många som vid olika tillfällen suckat över hur EU  kommit med bestämmelser som handlat om detaljer istället för att helhjärtat ägna sig åt de stora frågorna om fred, miljö och brottsbekämpning.

Det har handlat om gurkors storlek, morkullejakt o s v.

Nu gäller det betydligt större saker och ser vi inte upp nu så kommer EU att styra den svenska skogspolitiken. I ett utkast om ny skogsstrategi för EU finns exempel på bestämmelser som hotar svenskt skogsbruk.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Där nämns förbud mot kalhyggen, regler om vad skogsägaren skall göra  med de rötter och stubbar som finns kvar efter avverkning och det anges även vilka produkter som träd kan användas till. Det är förvånande att EU inte har större tilltro till svenskt skogsbruk som sedan mer än 100 år har lagar om skogsbruk och ansvarsfulla skogsägare som tar vara på skogens resurser. Genom certifiering och andra åtgärder har den biologiska mångfalden gynnats och skogen som kolsänka bidrar till ett bättre klimat.

Oavsett vilken regering vi får den närmaste tiden så måste den med kraft motsätta sig den klåfingrighet som EU visar när det finns planer på överstatlighet istället för att respektera den nationella skogspolitiken.

Lars-Ivar Ericson C

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se