torsjö live vers2

Hot om straffavgift för sena omsorgsbeslut

Hot om straffavgift för sena omsorgsbeslut

Hässleholms kommuns senfärdighet i att ge två funktionshindrade beslutade insatser kan leda till straffavgifter. Det har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelat och begär därför svar på ett antal frågor.

Beslut om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska verkställas inom tre månader. Hässleholms kommuns omsorgsnämnd har fortfarande inte verkställt två insatser som beslutades i december 2020. Det gäller ett fall av avlösarservice i hemmet och ett fall av ledsagarservice.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
IVO kräver att kommunen svarar på varför två personer med funktionshinder fått vänta länge på beslutade insatser.

IVO överväger att ansöka om utdömande av så kallad särskild avgift hos förvaltningsrätten för ej verkställda beslut. Myndigheten vill nu i båda ärendena ha in yttrande och handlingar som underlag för att bedöma dröjsmålets allvar. Kommunens svar ska bland annat innehålla utförliga redogörelser för skälen till dröjsmålen samt kommunens inställning till om de drabbade fått vänta oskäligt länge, beskrivningar av eventuella insatser som de har erbjudits och erhållit under väntetiden, uppgifter om tidigare insatser, uppgifter om kommunens beräknade kostnader för den beviljade insatsen och för eventuella insatser som personerna fått under väntetiden och en redogörelse för hur kommunen planerar sin verksamhet så att beslut om beviljade insatser kan verkställas inom skälig tid.

Om dröjsmål eller avbrott beror på covid-19 ska kommunen särskilt redogöra för hur den enskildes behov följts upp och tillgodosetts under väntetiden.

Svaren ska i båda fallen vara hos IVO senast den 14 september.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se