torsjö live vers2

Bilbomberna i Hässleholm en fråga för Brå

Bilbomberna i Hässleholm en fråga för Brå

Det lokala Brottsförebyggande rådet, Brå, kommer att ta upp de senaste dagarnas bilbomber i Hässleholm vid sitt möte i september.

– Diskussionen kommer absolut upp, säger ordföranden Lena Nilsson (S) som inte vill ha händelser av det här slaget i kommunen.

Hon vill arbeta mer förebyggande tillsammans med polisen, framför allt för att se till att inte fler ungdomar rekryteras till kriminalitet.

Brottsförebyggande rådet är en statlig myndighet under justitiedepartementet som har till huvuduppgift att främja brottsförebyggande arbete. I Hässleholm har Brå ett nära samarbete med både kommunen och polisen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lena Nilsson, som också är andra vice ordförande i socialnämnden, är som många andra bekymrad över att bilar sprängs på detta sätt i Hässleholm.

– Det är skrämmande. Vi vill helst inte ha sådant i vår kommun, säger hon.

Lena Nilsson (S), ordförande i Brå i Hässleholm, vill inte ha bilsprängningar och annan grov brottslighet i kommunen. Foto: Urban Önell

Hon betonar att hon inte har fått någon direkt information om sprängningarna.

– De är i första hand polisiära ärenden och inte kommunens ansvar, men det är viktigt att vi samarbetar, säger hon.

Mycket narkotika i Hässleholm

Samarbetet gäller bland annat årliga trygghetsmätningar.

– Den senaste mätningen visade ökad otrygghet även om brottsligheten minskade, säger Lena Nilsson.

Så har det varit under flera år. Samtidigt har viljan att polisanmäla brott minskat. Lena Nilsson har ingen patentlösning, men vill se mer förebyggande arbete som motåtgärd.

– Vi jobbar för att få en klarare lägesbild, säger hon.

Hon tror inte att den grova kriminaliteten har ökat i Hässleholm den senaste tiden.

– Jag tycker inte att det känns så, säger hon.

Däremot konstaterar hon att det förekommer mycket narkotika i Hässleholm och att det har varit så en tid.

– Vi behöver jobba mycket mer förebyggande, men kanske på annat sätt också, säger hon.

Vill hindra rekrytering
av unga till kriminalitet

Det viktigaste på lång sikt är att se till att inte ungdomar rekryteras till kriminalitet, något som sker idag i Hässleholm.

– Det är nog väldigt blandade åldrar, men det förekommer innan de börjat gymnasiet i alla fall. Att se till att de inte rekryteras är den stora uppgiften, säger Lena Nilsson.

Hon kopplar inte de yngsta till den grova brottsligheten, men menar att även den kan bromsas om inte nya ungdomar rekryteras och om kommunen och polisen arbetar aktivt mot narkotikamissbruket.

Men hon konstaterar att socialnämnden de senaste åren har dragit ner en hel del på det förebyggande arbetet.

– Det är något som vi nu håller på att omstrukturera, säger hon.

Hon nämner de “fältare” som tidigare arbetade uppsökande ute bland ungdomar.

– Vi jobbar inte på det sättet längre utan mer konsulterande för att sprida kunskap hos dem som har med barn och unga att göra, säger hon.

En viktig del i detta är ReAgera, en grupp som ligger under Brå, och som aktiverats exempelvis när det varit stökigt på skolor och på kulturhuset.

– De ska “trycka på knappen” när det händer något särskilt. Då samlas tjänstemän för förvaltningarna för att göra en nulägesanalys, säger Lena Nilsson.

Händelserna följs sedan upp enligt en plan. Så arbetade man när det var mycket problem på Ljungdala för en tid sedan. ReAgera samverkade med bostadsbolaget Hässlehem, Mötesplats Ljungdala, polisen, skolan med flera.

– Det känns som att vi är på rätt väg där nu, säger Lena Nilsson.

Ovissheten kring Mötesplats Ljungdala verkar nu också över och politikerna är överens om att förstärka verksamheten.

– Det hade kunnat bli en rekryteringsbas istället om vi misslyckats med mötesplatsen och inte fått in ungdomar i sysselsättning, säger Lena Nilsson.

Hon förklarar att risken för rekrytering till kriminalitet är större där unga känner sig utanför.

– Då hade Mötesplats Ljungdala kunnat bli en samlingsplats i negativ mening, säger hon.

I sommar har några sommararbetande ungdomar för Brås räkning gjort en enkät bland ungdomar i Hässleholm.

– Vi vill veta hur det ser ut trygghetsmässigt bland ungdomar som är ute mycket, säger Lena Nilsson.

Berit Önell

Läs mer:

2021-07-19 Bilbomb vid villa på Stobyvägen

2021-07-21 Ännu en bilbomb – Kan finnas samband

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se