torsjö live vers2

Kommunalråd: Lagen ska vara lika för alla

Kommunalråd: Lagen ska vara lika för alla

Bryggan och avverkningen vid Finjasjön anmäldes till kommunen som brott mot strandskyddet, men det kommunen gjorde var att bevilja dispens för bryggan. Foto: Berit Önell

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) är mycket kritisk till det Frilagt avslöjat om Hässleholms kommuns olika behandling av invånarna i strandskyddsärenden.

– Grunden är först och främst att politiker och tjänstemän ska ha en god dialog med kommuninvånarna och behandla alla exakt lika, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och ledamoten Joachim Fors (S) säger också att alla ska behandlas lika. Men Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden som är ytterst ansvarig för hanteringen av strandskyddsärendena, har fortfarande ingen kommentar.

Kommunen har uppenbart grundlöst och utan att kommunicera med företrädare för vikingabyn i Sösdala gjort polisanmälan för strandskyddsbrott på grund av skogsbruk inom 100 meter från en bäck. Skogsbruk är enligt både skogsstyrelsen och länsstyrelsen undantaget från strandskydd. Samtidigt har andra kommuninvånare kommit undan med uppenbara överträdelser och till och med fått dispens av kommunen i efterhand.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kenny Hansson (M) lovade redan i onsdags Frilagt att sätta sig in i ärendena och återkomma med kommentarer. Sedan dess har han inte hört av sig. På torsdagen och fredagen publicerades artiklarna utan hans kommentarer, men med informationen att han lovat återkomma. På måndagen sökte Frilagt honom på telefon, men eftersom det tutade upptaget skickade vi ett sms och frågade om han kunde ringa idag.

Svaret blev: “Då du fick det att låta i din artikel som att jag hade undvikit att svara dig ska jag vara extremt tydlig; jag återkommer så snart jag har möjlighet. Kommer under inga omständigheter vara idag eller imorgon”.

– Inga kommentarer, säger mIljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) om strandskyddsärendena. Foto: Berit Önell

Frilagt svarade och påminde bland annat om att enligt grundlagen inte bara offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. Detsamma gäller svar på frågor om sådana handlingar, vilket saken nu gällde. Det betyder enligt flera JO-utslag så fort som möjligt. Alltså inte när ansvarig känner för det efter att ha prioriterat annat i flera dagar. Praxis är samma dag eller allra senast nästa dag. Vi frågade också varför han lämnar åt tjänstemän att inför allmänheten förklara prioriteringarna som han är ytterst ansvarig för. Prioriteringar som inte kan uppfattas på annat sätt än att medborgarna behandlas olika.

Kenny Hansson skrev: “Då kommer mitt svar här då jag inte kommer att kunna ge dig något annat; Inga kommentarer.”

När Frilagt frågade om han tycker att det låter bra inför medborgarna/väljarna svarade han att det inte kan komma något annat svar eftersom han inte fått tillräckligt mycket information för att lämna en kommentar.

Måste få ett slut

Hanna Nilsson markerar att hon uttalar sig utifrån det hon vet idag.

– Det kan hända att det kommer fram något som gör att jag ändrar uppfattning. Men om allt det du tagit fram stämmer så är detta riktigt illa. Det måste få ett slut, säger hon.

Hon beklagar och anser att det är väldigt konstigt att kommunen inte ens försöker kommunicera med vikingabyn före polisanmälan.

– Jag hoppas att man kommer att gå till botten med vad som hänt och vad som gäller, säger hon.

– Riktigt illa, säger kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) om det som kommit fram i Frilagts granskning av strandskyddsärendena. Foto: Urban Önell

Hon lägger visst ansvar på den styrande borgerliga minoriteten med Moderaterna i spetsen.

– Om jag hade varit kommunstyrelsens ordförande hade jag varit minst sagt förbannad, säger hon.

Hon konstaterar att miljö- och stadsbyggnadsnämnden är en myndighetsnämnd som ska arbeta självständigt.

– Först och främst är det ordförande i nämnden som ska agera, säger hon.

Att det finns en delegationsordning, där exempelvis bygglovschefen har rätt att polisanmäla, anser hon inte borde göra det omöjligt.

– Om man inte är nöjd så får man ju ändra på den. Jag är i alla fall väldigt missnöjd. Jag tycker inte att det är så här Hässleholms kommun ska behandla sina invånare. Sedan ska givetvis alla regler följas. Men vi ska inte bara polisanmäla efter att ha sett drönarbilder utan att prata med berörda. Det är helt otroligt, säger Hanna Nilsson.

Inga hobbypoliser

Hon tycker att det är märkligt att det bara är ett av över 700 ärenden som polisanmälts och att det är Vittfarnas vikingaby. Men hennes mål är inte fler polisanmälningar.

– Vi ska ge service till våra kommuninvånare, inte vara någon sorts hobbypoliser som springer och jagar dem. Kommunen måste höra av sig och i alla fall försöka ha en dialog, oavsett vem det gäller. Just det här att behandla människor olika kommer jag aldrig att köpa, säger hon.

Trädfällning vid Vittfarnas vikingaby är hittills det enda strandskyddsärende som kommunen polisanmält. Foto: Urban Önell

Hon har inget konkret förslag på vad som nu bör göras, exempelvis om polisanmälan ska dras tillbaka.

– Det kan jag inte svara på, säger hon.

Men hon vill ha en förändring.

– Hässleholms kommun har redan dåligt rykte för hur olika ärenden hanterats, framförallt inom miljö- och stadsbyggnadsnämnden och när det gäller dialog.

Hanna Nilsson anser att fastigheten vid Ormanäs, där kommunen beviljat dispens från strandskyddet trots anmälan om överträdelser, ska hanteras på samma sätt som övriga fastigheter i förslaget till detaljplan för reningsverket. Området är utpekat som värdefull natur klass ett i den fördjupade översiktsplanen och föreslås nu planläggas som just natur. Ändå ska den undantas samtidigt som två boende enligt förslaget tvingas bort från sina bostäder.

– Vi vill inte jaga bort någon från deras hem, vi vill bara ha förköpsrätt när de en dag ska sälja fastigheterna. Det borde gälla detsamma med den här fastigheten. Återigen måste vi behandla alla lika, säger Hanna Nilsson.

Självklart att alla ska behandlas lika

Lars Johnsson berättar att kommunalråden på onsdag ska ha möte med tjänstemän från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för att få mer information om förslaget till detaljplan för reningsverket.

Han vill inte idag svara på om han anser att planförslaget med inlösen av bostäder till förmån för natur är förenligt med strandskyddsdispens inom samma område. Men frågan kan tas upp vid mötet.

– Vi får väl väga syftet med planen och med dispensen om det krockar, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) uttalar sig försiktigt, men även han betonar att alla invånare ska behandlas lika. Foto: Urban Önell

Han betonar att strandskyddsärendena hanteras av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

– Jag har inte detaljkunskapen. Men det är självklart att alla ska behandlas lika, det står i kommunallagen. Dessutom är jag rätt så kritisk till strandskyddet som helhet som det är utformat, säger han.

Men han medger att så länge lagen finns ska den följas.

Vad det betyder i de aktuella ärendena vill han inte uttala sig om.

– Jag har inga kommentarer till myndighetsutövandet, säger han.

– Kanske har någon gjort en felbedömning om det är som du säger, säger han.

Är det inte oroväckande att det verkar som att medborgarna inte behandlas lika?

– Det är du som påstår det.

Men jag har tagit fram fakta.

– Så ska det inte vara, säger han.

Han vill att vi ska ställa de detaljerade frågorna till ordförande i nämnden, det vill säga Kenny Hansson.

– Det är klart att han ska svara. Jag kan inte bedöma hur snabbt, men självklart ska han det, absolut, säger han.

S förutsätter att alla bedöms lika

Socialdemokraternas Joachim Fors svarar Frilagt kort per mejl: “Vi förutsätter att Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen/nämnden behandlar och bedömer alla lika enligt gällande lagstiftning. De enskilda ärende som du ta upp i dina artiklar kan vi inte bemöta, utan det måste Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen/nämnden som svara på detta”.

Berit Önell

Läs mer:

2021-08-05 Anmäld för strandskyddsbrott fick dispens av kommunen

2021-08-06 Vikingabyn polisanmäld för strandskyddsbrott

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se