torsjö live

Avtal klart om naturreservat med enduro på Hovdala

Naturreservatet på Hovdala börjar ta form. – Ett helt otroligt område som håller internationell klass, säger länsstyrelsens handläggare Johan Johnmark. Avtalet mellan länsstyrelsen och det kommunala bolaget Hibab är klart och ger Hibab 53,3 miljoner kronor. Ett förslag till beslut om naturreservatet väntas gå ut på remiss under början av nästa år. Det innebär att […]

Vad får Sösdala simhall kosta?

INSÄNDARE. På kommunfullmäktige i måndags så återremitterades ärende 7 Tillbyggnad Sösdala simhall för verksamhet samt tillgänglighet. Man vill från vissa partier satsa 29,5 miljoner kronor på en renovering och tillbyggnad av Sösdala simhall, som stängdes i slutet av 2018. Kommer det att stanna på denna summa? Jag tror inte det. Jag ställde frågan från talarstolen […]

Åsiktsmaskinen Widding tackade själv nej till SvT

INSÄNDARE. Låt oss klargöra en sak: Det var Ebba Widding som tackade nej till intervjun i SVT. Inget annat. SvT tillät henne vara med i tv. SvT ville intervjua henne. SvT hade ett program med fast tablå och fast tid för de ämne som skulle diskuteras. Samma tablå som alla andra intervjuobjekt får. Så varför […]

Saknar fortfarande fakta i Ronny Larssons insändare

INSÄNDARE. Återigen har vår vän Ronny Larsson i Kvistalånga förärat oss med ett inlägg i klimatfrågan. Faktamässigt har han dock inte utvecklat sina mångordiga färdigheter. I sitt senaste inlägg ”Redigerat eller oredigerat om klimathotet” hänvisar han till Elsa Widding, som han upphöjer till sanningsvittne angående den ”pågående klimathysterin”. Herr Larsson framhåller Elsa Widdings långa och […]

Länsstyrelsen sågar planförslag för reningsverket

Bilden visar kartan över planförslaget.

Länsstyrelsen underkänner förslaget till detaljplan för Hässleholms reningsverk och hotar med överprövning om det klubbas igenom i kommunen. Motiveringen är att ett stort antal viktiga frågor inte är tillräckligt utredda. Det gäller påverkan på närboende, järnvägen, vattenmiljöer, strandskydd, gamla tippar, översvämningsrisker med mera. Länsstyrelsen håller inte heller med kommunen om att ett genomförande av planförslaget […]