torsjö live vers2

Stor smittspårning i hemtjänsten

Stor smittspårning i hemtjänsten

Hemtjänsten i Tyringe har drabbats av ett covidutbrott. Foto: Lotta Persson

En omfattande smittspårning har inletts inom hemtjänsten i Tyringe efter ett covidutbrott bland personalen. Ett 50-tal personer, både personal och vårdtagare, har testats.

Smittspridningen fortsätter att öka, både i Hässleholm och i Skåne, enligt Region Skånes lägesbild som uppdaterades på tisdagen.

Två av de anställda testade positivt i helgen efter att ha fått symptom på covid-19.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun

– Vi håller nu på med en rätt stor smittspårning, säger Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen.

När 25-30 personer i personalen snabbtestades på måndagen var ytterligare en anställd positiv, men hade inga symptom. De tre smittade har besökt många av de äldre i området.

På tisdagen testades enligt Birgitta Ljungbeck cirka 20-25 av vårdtagarna.

– Det är de patienter som har mycket insatser, säger hon.

Provsvaren för dem är ännu inte klara. Fem dagar efter de första testen kommer alla att testas på nytt eftersom fler kan ha smittats efterhand. Tidigare gällde att prov två skulle tas efter sju dagar. Birgitta Ljungbeck säger att de nya direktiven från Region Skånes enhet för vårdhygien kan vara en följd av spridningen av den nya och mer smittsamma virusvarianten omikron.

– Det kan det vara, men de har inte uttryckligen sagt så, säger hon.

Det är inte känt om de nu smitttade drabbats av omikron.

– Jag har försökt fråga vårdhygien, men de kan inte säga det, säger Birgitta Ljungbeck.

Hon berättar att smittspårning under förra veckan också gjordes på Nybohemmet i Bjärnum, Hemgården i Tyringe samt ett LSS-boende. I samtliga fall var det en smittad person i personalen och smittspårningen ledde inte till att fler fall upptäcktes.

– Det var skönt att det inte blev mer. Men vi ser lite spridning nu, det är lite mer personal än tidigare som testar positivt. Vi får se hur det utvecklar sig, säger Birgitta Ljungbeck.

Enligt Region Skånes lägesuppdatering på tisdagen fortsätter andelen omikronfall att öka i Skåne, liksom i resten av landet. Pressmeddelandet presenterar dock inte exakt hur stor andelen är i nuläget.

Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Foto: Region Skåne, Bengt Flemark

– Vi har en ökande samhällssmittspridning och omikron bedöms utgöra en kontinuerligt ökande del av denna. Vi ser också en ökande belastning på sjukvården. Läget ser mer eller mindre likadant ut i hela Sverige, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Antalet inlagda med covid-19 på de skånska sjukhusen var på tisdagsmorgonen 127, varav 11 i intensivvård. Antalet nya fall, räknat som rullande sjudagarsmedel, var 801.

Under förra veckan ökade antalet covidsmittade i Skåne med 24 procent jämfört med veckan före. Det är visserligen en mindre ökning jämfört med föregående vecka, men den kan sannolikt förklaras med en minskad egenprovtagning under julveckan. Nästan 15 procent av alla tester i julveckans egenprovtagning var positiva, vilket är den högsta siffran på ett år.

I Hässleholm konstaterades 106 nya fall av covid-19 under vecka 51, en ökning från 86 vecka 50. Relaterat till befolkningsmängd ökade smittspridningen i Hässleholm med 203 fall per 100 000 invånare. Snittet för Skåne var 401 per 100 000 invånare.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se